9 geloofsleiders over gedachten en gebeden - en actie - na tragedie

Sommigen zeggen dat God geen kosmische automaat is, terwijl anderen pleiten voor de kracht van gebed.

Visie van de heilige familie brengt mensen naar de kerk in Florida

Gedachten en gebeden zijn een bekend refrein geworden na een tragedie.

Foto door Joe Raedle/Getty Images

Na elke nationale tragedie, zoals die bij Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, duikt een vertrouwd ritme van verdriet op. Politici, religieuze leiders en andere publieke figuren komen naar voren om gedachten en gebeden aan te bieden aan de getroffenen. President Donald Trump bood gebeden en condoleances aan, en First Lady Melania Trump tweette dat de slachtoffers in Florida in haar gedachten en gebeden waren.Het aanbieden van gedachten en gebeden na dergelijke tragedies is zo gewoon dat het een model is geworden voor performatieve sympathie en passiviteit. Het is de titel van a satirische videogame waarin spelers worden uitgedaagd om gedachten en gebeden te gebruiken om schietpartijen op scholen te stoppen (spoiler alert: het werkt niet). Het is ook de titel van een bijzonder cynische Bo J ack ruiter aflevering over massale schietpartijen, waarbij belegerde filmproducenten met hun ogen rollen terwijl ze de zin steeds maar weer uitdraven als reactie op echte gebeurtenissen terwijl ze proberen terug te keren naar de werkelijk dringende zaak om ervoor te zorgen dat de film wordt gemaakt.

Maar voor geloofsleiders uit verschillende tradities is gebed – vooral gebed na een massale tragedie – meer dan een synoniem voor niets doen. Voor sommigen is het een kans om met een hogere macht om te gaan, of om verdriet, sympathie of solidariteit te uiten. Voor sommige anderen is het de eerste stap op weg naar zinvolle actie in de echte wereld. En voor anderen is het nog steeds een excuus om te weinig te doen.

We spraken met leden van de geestelijkheid van verschillende christelijke denominaties, en geloofsleiders van religieuze tradities in het algemeen, over de rol van gebed na een tragedie en wat het werkelijk betekent om gedachten en gebeden aan te bieden aan mensen in nood. Hun reacties zijn licht bewerkt en gecomprimeerd voor lengte en duidelijkheid.

Gebed kan een krachtige grondkracht zijn

Pastor Kelly France, Bethlehem Lutheran Church, Minneapolis

Bidden is niet alleen een kwestie van wensen dat de dingen anders waren gelopen, hoewel dat er wel bij hoort. Als mensen bidden, nemen we een luisterhouding aan. Gebed opent ons om te horen waartoe God ons roept in een situatie; het is een manier om duidelijkheid te vinden in de chaos om ons heen door ons tot God te wenden, die groter is dan onze pijn en angst. Gebed vormt ons in Gods missie en herinnert ons eraan dat God actief is in de wereld.

De belofte dat God aan het werk is, ondanks het kwaad van dergelijke gebeurtenissen, stelt gelovige mensen ook in staat om verder te gaan dan wat we zo vaak als de grens zien. Het erkennen van Gods rol in de schepping plaatst de rest van het leven in perspectief. Als het Gods wil is dat we onzelfzuchtig moeten zijn, wat voor nut heeft het dan om zelfzuchtig te handelen? Als het Gods wil is dat we medelevend zijn en de waardigheid van de schepping zien, wat voor nut heeft het dan voor mij om daarmee in strijd te handelen? Gebed helpt ons om Gods wil voor de schepping te herinneren. Gebed brengt ons verder dan onszelf in de richting van Gods belofte.

Gebed herinnert ons eraan om na te denken over anderen

Rabbi Jill Jacobs, T'ruah: The Rabbinic Call for Human Rights, New York

Bidden bevrijdt ons van ons intellectualiseren en rationaliseren, doorbreekt de beschermende barrière rond ons hart en stelt ons in staat onze pijn en angst te uiten. 'Elke nacht doordrenkt ik mijn bed; Ik smelt mijn bed in tranen' (Psalm 6:7). En gebed stelt ons in staat om kracht te zoeken vanuit een verbinding met zowel het goddelijke (hoe we goddelijkheid ook opvatten) als met de gemeenschap die met ons bidt.

Uiteindelijk dwingt het gebed ons ook terug in de wereld. We kunnen God niet prijzen voor goddelijke daden van gerechtigheid en barmhartigheid zonder de oproep te horen om God na te volgen door onze eigen daden. Zoals de profeet Jesaja waarschuwt: 'Ook al bidt u langdurig, ik zal niet luisteren. Uw handen zijn vol bloed' (Jesaja 1:15). Bidden is nodig, maar nooit voldoende.

wordt Jezus genoemd in de koran
We kunnen God niet prijzen voor goddelijke daden van gerechtigheid en barmhartigheid zonder de oproep te horen om God na te volgen door onze eigen daden. —Rabbi Jill Jacobs

Ik wil dat mensen stoppen met naar de kerk te gaan en de kerk worden

Pastor Jim Kast-Keat, Riverside Church, New York

Ik denk vaak dat de trope 'gedachten en gebeden', vooral in de onmiddellijke nasleep van een tragedie als deze, volkomen nutteloos is en alleen dient om het schuldgevoel te verlichten dat de 'denker' of 'gebed' heeft omdat hij niet in staat is (of bereid zijn om) iets meer te doen.

Trouwens, wat betekent het eigenlijk dat je 'gebeden bij de slachtoffers zijn', alsof het bloemen zijn die bij een wake langs de weg zijn achtergelaten? De 'gedachten en gebeden'-benadering voelt lui aan voor mij. Mensen weten dat ze op de een of andere manier moeten reageren, maar weten dat woorden nooit voldoende zijn, dus 'denken' en 'bidden' ze. Ik heb liever dat mensen stemmen en handelen. Gedachten en gebeden zullen de wapenwetten in dit land niet veranderen. Alleen acties en stemmen zullen dat doen. Bovendien heb ik de neiging om de voorkeur te geven aan gebeden zoals Rabbi Heschel belichaamde toen hij zei: 'Ik heb met mijn voeten gebeden.'

Maar al te vaak merken we dat we onszelf in onze heilige huddles roepen, gevuld met onze gedachten en gebeden, terwijl de wereld om ons heen naar een hel gaat. Hoe cheesy het ook mag klinken, ik wil dat mensen niet meer naar de kerk gaan en dat ze de kerk worden. Ik wil dat ze stoppen met bidden met hun gedachten en beginnen met bidden met hun lichaam, hun stemmen en hun stemmen.

Gebed kan Gods hart bewegen

Patrick Hill, adviseur bij Focus on the Family, Colorado Springs, Colorado

Wij geloven dat gebed een actief gesprek is met de schepper van het universum. God wordt bewogen door de gebeden van zijn volk en brengt genezing, vrede en troost voor degenen die lijden. We bidden tot de levende God, dus bidden is directe communicatie met God zelf. Onze gebeden raken niet alleen zijn hart, maar de directe communicatie met hem versterkt ons geloof en geeft troost en vrede - voor de persoon die bidt en voor degenen voor wie gebeden wordt. Gods verlangen naar deze wereld is vrede. Als we tot hem roepen, stort Hij zijn volmaakte vrede uit.

God is geen kosmische automaat. —Pastor Dave Gass

Bidden is een vorm van onderwerping aan Gods wil

Pastor Dave Gass, Grace Family Fellowship, Pleasant Hill, Missouri

Gedachten en gebeden komen vaak samen, terwijl het in werkelijkheid twee zeer tegengestelde termen zijn.

Bidden is het idee om hulp van buiten onszelf te zoeken, terwijl gedachten geïnternaliseerde verwerkingsmechanismen zijn. Christenen geloven dat gebed een vorm van actie is, omdat we geloven dat God echt is, dat God machtig is en dat God gebeden hoort en beantwoordt. We zien gebed graag als een manier om God te laten doen wat we willen, maar God is geen kosmische automaat. We gebruiken gebed niet als een vorm van hemelse manipulatie. In plaats daarvan is gebed een middel waardoor we ons hart aan God meedelen en ons overgeven aan zijn volmaakte wil. Met andere woorden, gebed is een middel waarmee we onszelf en God eraan herinneren dat God God is en wij niet.

Bidden is niet alleen een middel om God te vragen om te handelen, het is ook een middel om God te vragen ons kansen te geven om te handelen. Bidden is de eerste stap, maar het is niet de laatste stap. We bidden terwijl we in actie komen. Ik beken namens veel (misschien de meeste) christenen dat bidden vaak een excuus is om niets te doen. Door gebed worden we eraan herinnerd dat God gedurende millennia met ons heeft gecommuniceerd. Gebed stelt ons in staat om onze gedachten en gevoelens aan God te communiceren, wetende dat hij om ons geeft en betrokken is bij ons dagelijks leven.

Jezus zei dat we moesten bidden in zijn beroemde bergrede in Mattheüs 5:25-34, waarin hij christenen instrueerde dat we niet bezorgd of bevreesd hoeven te zijn, omdat we kunnen weten dat God om onze grote en kleine zorgen geeft. Dit geeft ons de ruimte om te rouwen, te verwerken en te bewegen in de richting van genezing en groei van de pijn die we zowel in onszelf als in het leven van anderen ervaren. In gebed weten we dat God echt is, dat God goed is, dat God aan het werk is en dat God ons naar voren roept. Bidden is verre van inactiviteit, het is een oproep tot actie.

Bidden betekent nadenken over harde waarheden

Eerwaarde Elizabeth Rawlings, Lutheran Campus Ministry aan de Universiteit van Washington, Seattle

Gebed voor mijn gemeenschap en mezelf is tijd om op een intieme, gerichte manier in relatie met God te staan. Door gebed zijn we geworteld in God. Soms reflecteren we uiteindelijk op harde waarheden over onszelf of de wereld; soms zijn we vervuld van liefde, kracht en genade. Soms gaan we bidden om alle pijn te laten verdwijnen en aan God te geven. Gebed voor anderen stelt ons in staat om ons te concentreren op de behoeften van anderen en hun lijden (of vreugde) en God te smeken om de aanwezigheid van God in hun leven.

Bidden is in relatie staan ​​met en communiceren met God. Het breekt ons hart open voor de wereld en roept ons op tot actie. Gewoon zeggen dat je gedachten en gebeden bij iemand zijn, is zinloos, tenzij je je actief bezighoudt met en met de pijn en het lijden in de wereld - en er iets aan doet.

Gebed en actie voeden elkaar

Vader A.K.M. Adam, Universiteit van Oxford, Oxford, Engeland

Ik bekijk het op deze manier: ik ga niemands toestand veranderen door meteen X, Y of Z actie te ondernemen (vanuit Oxford, als academisch theoloog). Ik kan blijven deelnemen aan het politieke systeem, samenwerken met het universitaire leven om de verwoestende dwaasheid van ongecontroleerd wapenbezit te onderstrepen, enzovoort. Maar op dit moment kan ik, ondanks zo'n catastrofaal kwaad, een actie ondernemen die me hechter bindt in solidariteit met vele anderen over de hele wereld, en die (in het geloof waarmee ik leef) positief reageert op een goddelijk gebod en oriënteert mij in de richting van een radicaal meer goedaardige stand van zaken. Dus ik bid.

Ik krijg de kracht van de niet bidden, doe iets vermaning - maar het vertrouwt voor zijn kracht op het uitgangspunt dat bidden niets doet (een uitgangspunt dat ik niet deel), op het uitgangspunt dat ik een meer effectieve gang van zaken (wanneer gebed en activisme geen nul-somalternatieven zijn), en op een algemene wrok van publieke figuren die veel van theologische gemeenplaatsen maken zonder enige van de uitvoerende of wetgevende autoriteit die ze hebben te richten op het verbeteren van een situatie. Is tweeten, niet bidden, een verbetering ten opzichte van tweeten, ik bid?

Erkenning van het lijden van anderen is belangrijk, zelfs als de formulering afgezaagd is

Imam Dawud Walid, uitvoerend directeur van de afdeling Michigan van de Council on American-Islamic Relations, Detroit

Aangezien er mensen zijn die de zinsnede onze gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers en hun families in tragische tijden als een cliché gebruiken, is het toch belangrijk om dit te zeggen. Dergelijke uitspraken weerspiegelen, althans in bepaalde gevallen, dat er een negatieve invloed is geweest op medemensen.

Het gebrek aan erkenning van het lijden van anderen buiten zichzelf of familie is een teken van geestelijke dood. Geestelijk overleden mensen kunnen in geen enkele samenleving genezing en groei brengen. Oprechte gebeden voor de slachtoffers en hun families zijn natuurlijk beter en meer nodig dan clichés. De gebeden van de smeeksters om genade voor de slachtoffers en de families van de slachtoffers worden verondersteld een bron van verlichting te zijn tijdens ontberingen van degene die alle macht bezit, die transcendent is over de schepping maar toch nauw betrokken is bij de zaken van de mens. Degenen die bidden voor slachtoffers en hun families, ontvangen op hun beurt geestelijk voordeel van het goddelijke, dat genade schenkt aan degenen die genade zoeken en tonen voor anderen. Profeet Mohammed zei: Wie geen genade toont, zal geen genade ontvangen.

God kan je hart door gebed bewegen om je te laten zien hoe je moet handelen

Vader James Martin, SJ, auteur van Jezus: een bedevaart , New York

Bidden is communicatie met God. Dus hoe kan iemand N ot uitroepen tot God als iemand in nood is? Het maakt deel uit van een open en eerlijke communicatie, zoals in elke relatie. Maar hoe God reageert, is aan God. God kan bijvoorbeeld reageren door u aan te moedigen iemand die lijdt de hand te reiken of te helpen. Dat wil zeggen, God kan je hart bewegen om de slachtoffers van een tragedie op de een of andere manier te helpen. Wat God doet, is aan God. Het enige wat ik weet is dat ik God vaak om hulp vraag, en ik ben dankbaar als mensen voor me bidden.