Geboorterecht burgerschap en 'anker baby's', uitgelegd

Andrew Burton/Getty Images

Donald Trump heeft het over 'anker baby's' en nu Jeb Bush doet het ook ( video hier ) omdat het Trump-effect de reguliere Republikeinen ertoe aanzet het discours van anti-immigrantenactivisten over te nemen. De campagne van Hillary Clinton ruikt naar een kans om Bush te bekritiseren voor het overnemen van de retoriek van Trump, terwijl steeds meer Republikeinen de garantie van het geboorterecht van het 14e amendement in twijfel trekken.

En toch schuilt achter de Latino-politieke kwestie het grotendeels afzonderlijke, hoewel juridisch gerelateerde, fenomeen van 'geboortetoerisme' voornamelijk gerelateerd aan Chinese burgers in plaats van potentiële migranten uit Latijns-Amerika. Pro-immigratiehervorming Republikeinen proberen dit onderwerp onder de aandacht te brengen als een manier om hun steun voor immigratiebeperking te tonen zonder Latino-stemmers te vervreemden - maar zoals de vrolijkheid van de Clinton-campagne laat zien, is dat een smalle en moeilijke plank om te bewandelen.Wat is een 'ankerbaby'?

Dit is geen juridische term, noch een term waarmee iemand zich op niet-ironische wijze zou identificeren, noch een term die wordt gebruikt in immigrantengemeenschappen. Maar het idee is in grote lijnen dat, omdat een kind dat op Amerikaanse bodem wordt geboren automatisch een Amerikaans staatsburger is, volwassen niet-burgers in de VS geboren kinderen krijgen om het immigratiesysteem te manipuleren. Iemand die voor de bevalling illegaal naar de Verenigde Staten is gekomen - of die hier bevallen is met een tijdelijk visum - zal later mogelijk minder snel worden uitgezet omdat haar kind Amerikaans staatsburger is.

Wanneer de in de VS geboren baby opgroeit, zou ze zelfs haar status als Amerikaans staatsburger kunnen gebruiken om een ​​verzoekschrift in te dienen voor legale immigratiepapieren voor haar ouders op grond van gezinshereniging.

Het idee is dat de baby bestaat als een 'anker' om het gezin in Amerika te houden.

Waarom wordt de term als aanstootgevend beschouwd?

Mensen vinden de term om twee redenen verwerpelijk.

Een daarvan is dat het lijkt te impliceren, in strijd met de wet en de Grondwet, een tweeledige schaal van burgerschap waarin sommige mensen echte Amerikaanse burgers zijn en anderen slechts volwassen ankerbaby's.

De andere is dat, hoewel het onbetwistbaar waar is dat baby's worden geboren bij zowel ongeautoriseerde migranten als tijdelijke visumhouders, de implicatie dat dergelijke baby's typisch het product zijn van een cynische, decennialange poging om het immigratiesysteem te manipuleren in plaats van de normale banden van familiale genegenheid is een beetje vergezocht en beledigend.

Wat is geboorterecht burgerschap, en waar komt het vandaan?

Het 14e amendement op de Amerikaanse grondwet stelt: 'Alle personen die in de Verenigde Staten zijn geboren of genaturaliseerd, en onderworpen zijn aan de jurisdictie daarvan, zijn burgers van de Verenigde Staten en van de staat waarin ze wonen.'

Dit was destijds vooral bedoeld om de beruchte uitspraak van het Hooggerechtshof uit 1857 teniet te doen Dred Scott tegen Sandford, die besliste dat geen enkele Afro-Amerikaan een burger kon worden, ongeacht zijn geboorte.

In het midden van de 19e eeuw waren er geen wettelijke beperkingen op immigratie naar de Verenigde Staten, dus er was geen specifieke juridische vraag over de staatsburgerschap van de kinderen van mensen die naar de VS kwamen zonder wettelijke toestemming om hier permanent te verblijven. Toen werden Chinese uitsluitingswetten aangenomen in de jaren 1880, en in 1894 kwam een ​​man genaamd Wong Kim Ark, geboren in San Francisco, terug naar de VS na een bezoek aan China. Maar immigratieambtenaren wilden hem niet binnenlaten. Hij protesteerde dat hij een burger was; de federale regering gebruikte de casus om het standpunt uiteen te zetten dat (in de woorden van) historicus Erika Lee ) 'In Amerika geboren Chinezen zouden niet als staatsburgers kunnen worden beschouwd als hun ouders geen genaturaliseerde staatsburgers waren en nooit zouden kunnen worden.'

De zaak vond zijn weg naar het Hooggerechtshof, waar de rechters met 6-2 in het voordeel van Wong oordeelden en stelden dat 'het recht op staatsburgerschap ... een incident is bij geboorte in het land'.

Aangezien immigratiewetgeving en immigrantenstromen in de loop van de tijd zijn veranderd, heeft dit rechtsprincipe de overhand gekregen. De duidelijkste lezing van het 14e amendement is dat als je in de Verenigde Staten bent geboren, je een Amerikaans staatsburger bent en dat de immigratiestatus van je ouders niet relevant is.

Beschermt het hebben van een baby op Amerikaanse bodem je echt tegen deportatie?

Nee. Het is waar dat, gezien de slechte publiciteit die ermee gemoeid is, de ouder van een Amerikaans staatsburger minder snel wordt uitgezet dan een kinderloze, niet-geautoriseerde migrant. Maar 200.000 ouders van Amerikaanse burgers werden gedeporteerd van juli 2010 tot september 2012.

Geboorterecht burgerschap is een principe van grondwettelijk recht, maar clementie voor de ouders van Amerikaanse burgers is min of meer een discretionair aspect van de handhaving van immigratie.

Aangezien de middelen die beschikbaar zijn voor het aanhouden en uitzetten van illegale migranten in de loop van de tijd zijn gevarieerd en altijd ontoereikend zijn geweest om miljoenen mensen te deporteren, zijn de ins en outs van de handhavingspraktijk aanzienlijk gevarieerd en zullen deze blijven variëren.

welk lettertype wordt gebruikt voor memes

Hoeveel Amerikaanse staatsburgers hebben niet-geautoriseerde ouders?

vanaf 2010, 4,5 miljoen Amerikaanse burgers jonger dan 18 jaar ten minste één ouder had die een niet-geautoriseerde immigrant was. (Het is heel goed mogelijk dat het aantal is veranderd naarmate de niet-geautoriseerde immigrantenpopulatie de afgelopen jaren meer gesetteld is geraakt.)

Dat omvat waarschijnlijk heel veel Amerikaanse schoolkinderen. vanaf 2012, 6,9 procent van alle studenten ingeschreven in de kleuterschool tot en met de 12e klas in de VS had ten minste één niet-geautoriseerde immigrantenouder; 5,5 procent van alle K-12-studenten waren Amerikaanse staatsburgers met ten minste één niet-geautoriseerde immigrantenouder. Dat is één op de 18 Amerikaanse staatsburgers in de schoolgaande leeftijd.

Is het geboorterecht burgerschap internationaal gebruikelijk?

Er is natuurlijk veel internationale variatie in het burgerschapsrecht. Maar over het algemeen hebben landen op het westelijk halfrond de neiging om de plaats van geboorte te benadrukken (jus solis), terwijl landen in de Oude Wereld traditioneel de nadruk leggen op afkomst (jus sanguis).

Burgerschapskaart

Rechts van de zon versus het recht van bloed.

( Zijn mannelijke minnaar )

Een deel van het verschil is dat veel landen in de Oude Wereld zichzelf beschouwen als, gedeeltelijk, hoeders van een etnische of nationaal erfgoed dat geografie overstijgt.

Bijvoorbeeld:

  • Israël is een Joodse staat en breidt aan Joodse mensen over de hele wereld het recht uit om naar Israël terug te keren en een Israëlisch staatsburger te worden.
  • Finland is een land van Finse mensen en geeft een soortgelijk recht aan Finssprekende etnische Finnen die in Rusland wonen.
  • TOT 2010 Hongaarse wet verleent het Hongaarse staatsburgerschap aan honderdduizenden etnische Magyaren die op het grondgebied van het koninkrijk Hongarije van voor de Eerste Wereldoorlog wonen (voornamelijk in Slowakije).
  • Etnische Grieken hebben duizenden jaren buiten de huidige grenzen van de Helleense Republiek geleefd en kunnen Griekse staatsburgers worden door vrijwilligerswerk om te dienen in de Griekse strijdkrachten .

Regels in deze richting zijn gebruikelijk in Europa en veranderen vaak van aard. Gedurende zijn bestaan ​​als land heeft West-Duitsland het staatsburgerschap aangeboden aan etnisch Duitse inwoners van Oostbloklanden tegen vrij genereuze voorwaarden - een erfenis van na de Tweede Wereldoorlog grensaanpassingen en van de extreme praktische moeilijkheid om uit communistische staten te emigreren. Sinds 1990 zijn deze regels herhaaldelijk aangescherpt om bewijs van Duitse taalvaardigheid en culturele affiniteit met Duitsland te eisen vanwege de perceptie dat burgerschapsprivileges werden misbruikt door inwoners van arme postcommunistische landen die op relevante manieren niet 'echt' Duits waren .

Tegelijkertijd hebben veel Europese landen met veel immigranten – waaronder Frankrijk, Duitsland en Zweden – hun wetten de afgelopen jaren gewijzigd om meer elementen van de Gerechtigheid alleen benadering.

Hoe zit het met geboortetoerisme?

'Ankerbaby'-retoriek heeft historisch gezien verwezen naar kinderen die zijn geboren uit langdurig niet-geautoriseerde inwoners van de Verenigde Staten, meestal immigranten uit Mexico of elders in Latijns-Amerika. Die retoriek is giftig in de Latino-gemeenschap, waar het verkrijgen van een wettelijke status en een pad naar burgerschap voor zulke langdurig ingezetenen van de Verenigde Staten een belangrijke politieke eis is.

Republikeinen die voorstander zijn van immigratiehervormingen, zoals Jeb Bush en Marco Rubio — de laatste tijd hebben geprobeerd het gesprek te verschuiven naar een verschillend fenomeen dat 'geboortetoerisme' wordt genoemd, waarbij zwangere vrouwen (meestal Chinezen) legaal het land binnenkomen met een kortlopend toeristenvisum en kinderen baren op Amerikaanse bodem.

Voor zover we kunnen nagaan, richt de 'geboortetoerisme'-industrie zich voornamelijk op Chinese aanstaande ouders, die een toeristenvisum kunnen krijgen om maximaal zes maanden in de VS te blijven. De Chinese regering zegt dat er in 2012 in de VS 10.000 baby's zijn geboren uit Chinese toeristenouders; recentere, onofficiële schattingen zijn hoger. (Er is hier een zeer grondige recente functie over van Benjamin Carlson of Rollende steen .)

Dit is absoluut misbruik van het toeristenvisum, en de Verenigde Staten knijpen hier geen oogje voor dicht. Ambassades van de ambassade en douane- en grensbewakingsagenten zijn begonnen met het ondervragen van Chinese vrouwen die eruitzien alsof ze zwanger zouden kunnen zijn. Er zijn ook hardhandig optreden in de staat op de 'hotels' waar geboortetoeristen verblijven. Omdat liegen tegen hen illegaal is, overtreden aanstaande ouders die tijdens het interview liegen de wet. Maar in wezen hebben ze legale visa en zijn daarom legaal in de Verenigde Staten.

Over het algemeen lijken geboortetoeristen niet geïnteresseerd in immigratie naar de Verenigde Staten. Ze keren meestal terug naar China met hun baby's. Wat ze doen, is het verkrijgen van een toekomstig recht voor hun kind om naar de Verenigde Staten te verhuizen - een waardevol goed in het algemeen en een potentieel nuttige afdekking tegen hypothetische politieke instabiliteit in China.

Hoe zou het geboorterecht burgerschap kunnen worden hervormd?

Er zijn grofweg drie benaderingen:

  1. Het Hooggerechtshof (of een toekomstige reeks rechters) zou kunnen beslissen dat mensen die zich zonder toestemming in de Verenigde Staten bevinden, niet 'onder de jurisdictie daarvan vallen' en dat hun kinderen daarom geen Amerikaans staatsburger zijn in de zin van het 14e amendement. Deze ietwat vreemde lezing van de tekst zou worden versterkt door de opmerking dat noch de opstellers van het amendement, noch de rechters in de Wong Kim Arko geval had ongeoorloofde migratie in gedachten.
  2. Laat. David Vitter en Rep. Steve King wetsvoorstellen in het Congres hebben die de reikwijdte van het burgerschap van het geboorterecht 'verduidelijken' en het wegnemen van de kinderen van niet-geautoriseerde migranten. Dit is prima politiek voor zover het gaat, maar is niet echt hoe het Amerikaanse rechtssysteem werkt.
  3. Ten slotte zou een 28e amendement op de grondwet kunnen worden aangenomen en geratificeerd om de Amerikaanse staatsburgerschapswet te wijzigen. Het wijzigen van de Grondwet is echter een moeilijke politieke stap.

Een ironische van de situatie is dat, hoewel de breedste politieke consensus lijkt te bestaan ​​voor een hardhandig optreden tegen geboortetoerisme, dit juridisch het moeilijkst is om aan te pakken. Het Hooggerechtshof zou kunnen beslissen dat niet-geautoriseerde immigranten niet onder de jurisdictie van de Verenigde Staten vallen, maar geboortetoeristen zijn niet illegaal in de Verenigde Staten. Een grondwetswijziging zou een minimumperiode van ouderlijk verblijf kunnen specificeren (zo doen Europese landen met beperkte jus solis dat), maar grondwetswijzigingen zijn moeilijk door te voeren.

Als alternatief zou de VS een algemeen verbod kunnen uitvaardigen voor zwangere vrouwen die tijdelijke visa krijgen om de Verenigde Staten binnen te komen. Maar dit zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de internationale handel en zou aanleiding geven tot vergelding door buitenlandse regeringen. Een beperkte oplossing voor geboortetoerisme zou bovendien geen oplossing bieden voor de politiek probleem waarmee Bush en Rubio worden geconfronteerd, namelijk een verlangen om sympathie te tonen met het kiesdistrict van Trump zonder de Latino-kiezers te vervreemden.

Wat is een contra-intuïtief pro-immigratieargument tegen geboorterecht burgerschap?

Fans van Slatepitching zullen genieten Will Wilkinson's argument op dit punt .

dr oz ontdaan van medische graad

Zijn punt is dat het beëindigen van het geboorterecht burgerschap politiek gezien de deur zou openen voor een aanzienlijk genereuzer benadering van toekomstige tijdelijke gastarbeiders. Zulke arbeiders zouden voor een jaar of vijf naar de Verenigde Staten komen, belasting betalen en dan naar huis terugkeren zonder ooit in aanmerking te komen voor de meeste dure sociale welzijnsprogramma's van het land. Ze zouden (per definitie) in dienst zijn in plaats van gepensioneerd of van een uitkering leven, en als de toegang tot volwassenen beperkt zou zijn, zouden ze geen kostenpost zijn voor lokale schoolsystemen.

Maar om het te laten werken, moet je in staat zijn om de 'gasten' eruit te schoppen, wat geen 'ankerbaby's' betekent, wat betekent dat er geen geboorterecht is.

Het is een interessant argument, en als je het eens wilt zijn met de huidige trends in het denken van de Republikeinse Partij zonder jezelf persoonlijk te associëren met demagogie, is dat waarschijnlijk het beste wat je gaat doen. Maar het heeft een aantal gebreken:

  • Het is twijfelachtig dat deze enge beschouwing over de duurzaamheid van de verzorgingsstaat de oppositie tegen immigratie drijft. Bezorgdheid over assimilatie en loonimpact zou groter zijn met een grootschaliger programma voor gastarbeiders.
  • Er is nog steeds het praktische probleem van een kind dat een gastarbeider ouder en één ouder die een staatsburger of een Amerikaanse legale permanente ingezetene is.
  • De praktijkervaring van andere democratieën met deze aanpak is niet erg succesvol geweest, en landen waar het vroeger wijdverbreid was (bijvoorbeeld Duitsland) zijn in meer Amerikaanse richting opgeschoven.