Het vervallen moratorium op de ontruiming is de schuld van de Hoge Raad

Democraten hebben het te druk met onderlinge strijd om de schuld te geven waar die hoort.

Rechters Brett Kavanaugh en Amy Coney Barrett arriveren bij de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden.

waarom vond de protestantse reformatie plaats?
Drew Angerer/Getty Images

Zondag liep een federaal uitzettingsmoratorium af, dat bedoeld was om te voorkomen dat huurders hun huis zouden verliezen tijdens een pandemie.Op zijn hoogtepunt heeft dit moratorium misschien gered maar liefst 40 miljoen Amerikanen uit huisuitzetting . Maar eind juni gaf het Hooggerechtshof te kennen dat dit moratorium moet eind juli verlopen , waardoor veel huurders effectief zonder bescherming achterblijven.

In theorie zouden de meeste van deze huurders - en hun verhuurders - federale hulp bij huisvesting moeten hebben ontvangen. In de loop van de pandemie heeft het Congres $ 45 miljard aan huurverlichting toegewezen om mensen te helpen die financieel worstelen als gevolg van Covid-19. Maar de staat en lokale overheden die belast zijn met het verdelen van deze fondsen hebben moeite om ze snel uit te betalen .

Dat betekent dat veel mensen een achterstand hebben met hun huur en nu het risico lopen te worden uitgezet. En omdat een nauw verdeeld congres zelfs onder ideale omstandigheden nauwelijks kan functioneren, lijkt het ook te betekenen dat congresleiders erop gebrand zijn de schuld voor een mogelijke ontruimingscrisis ergens anders heen te schuiven.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van The Weeds

De Duitse Lopez van Vox is hier om u te begeleiden bij de uitbarsting van beleidsvorming van de Biden-regering. Schrijf u in om onze nieuwsbrief elke vrijdag te ontvangen.

Op zondag brachten House Speaker Nancy Pelosi en haar Democratische leiderschapsteam een verwarrende verklaring . Hoewel het Hooggerechtshof de primaire verantwoordelijkheid draagt ​​voor het einde van het uitzettingsmoratorium, komen de woorden Hooggerechtshof nergens voor in de verklaring van de Democratische leiders van het Huis over het nu verlopen moratorium. In plaats daarvan dringt de verklaring erop aan dat er actie moet worden ondernomen, en beweert vervolgens ten onrechte dat een poging om het moratorium te verlengen van de regering moet komen.

Er is, in alle eerlijkheid, genoeg schuld om de ronde te doen waarom het moratorium niet werd voortgezet na de door de rechtbank opgelegde deadline van 31 juli.

Nadat president Joe Biden het Congres had opgeroepen om een ​​nieuwe wet aan te nemen die het moratorium op donderdag verlengt, probeerde Pelosi de stemmen te vinden om een ​​dergelijk moratorium door het Huis te krijgen – maar kwam uiteindelijk te kort in een nauw verdeelde kamer waar een handvol rechtse democraten elk wetsvoorstel tot zinken kan brengen.

Sommige Huisdemocraten gaven Biden de schuld dat hij zich niet eerder uitsprak over de noodzaak van een moratorium. En natuurlijk kan iedereen de Senaat de schuld geven.

was het eerst Palestina of Israël?

Het is duidelijk dat de Senaat niet in staat is om het moratorium te verlengen, zeiden de leiders van het Huis in hun verklaring van zondag, eraan toevoegend dat eventuele wetgeving in het Huis daarom niet voldoende zal zijn om het moratorium te verlengen. Om een ​​verlenging door de Senaat te krijgen, moeten de Democraten ofwel 10 Republikeinse stemmen behalen om een ​​filibuster te breken of unaniem instemmen met verander de regels van de Senaat om de filibuster te omzeilen – iets wat verschillende conservatieve Democratische senatoren weigeren te doen.

Maar geen van de cijfers die betrokken zijn bij de verklaring van de leiders van het Huis - Biden, Republikeinse senaatsleider Mitch McConnell, of filibusterverdedigers zoals senator Joe Manchin (D-WV) en Kyrsten Sinema (D-AZ) - draagt ​​het leeuwendeel van de schuld voor het aflopen van het moratorium.

Die schuld zou bij vijf Republikeinse aangestelden moeten liggen bij het Hooggerechtshof.

Het Hooggerechtshof ontmantelt een groot deel van het bestuursvermogen van de Biden-regering

Veel federale wetten geven federale agentschappen de bevoegdheid om bedrijven en individuen te reguleren. Zo geven de Wet schone lucht en de wet schoon water de Milieudienst een behoorlijke hoeveelheid autoriteit om vervuiling te beheersen en schadelijke uitstoot te verminderen. De Affordable Care Act stelt deskundigen van het ministerie van Volksgezondheid en Human Services in staat om: van verzekeraars eisen dat ze veel medicijnen en vaccins dekken . Het ministerie van Arbeid heeft enige discretionaire bevoegdheid om bepalen welke werknemers in aanmerking komen voor overwerkvergoeding .

In Gundy v. Verenigde Staten (2019), echter, gaven vier rechters aan dat ze van plan zijn mogelijk drastische nieuwe grenzen te stellen aan het vermogen van het Congres om dit soort bevoegdheden aan federale agentschappen te delegeren. De specifieke rechtsregel verwoord door de conservatieve rechters in Gundy is vaag en moeilijk te ontleden , maar het zou de rechterflank van het Hof een enorme macht geven om regels neer te halen die ze gewoon niet leuk vinden. Rechter Brett Kavanaugh, die de Gundy zaak omdat hij geen lid was van het Hof toen het werd betoogd, later gesignaleerd dat hij zou de belangrijkste vijfde stem opleveren om de macht van de federale agentschappen te verminderen.

De volledige implicaties van de aanpak die is uiteengezet door de conservatieve rechters in Gundy blijven onduidelijk, maar het is waarschijnlijk dat het Hof het Congres veel van zijn bevoegdheid zal ontnemen om regelgevende bevoegdheden aan agentschappen te delegeren – terwijl het tegelijkertijd veel agentschappen hun bestaande autoriteit ontneemt. Op zijn minst zal het conservatieve Hof waarschijnlijk: aanspraak maken op een vetorecht over elke regelgevende actie genomen door een federaal agentschap.

De uitspraak van het Hof van 29 juni in Alabama Association of Realtors v. HHS , de zaak die het federale moratorium op uitzetting effectief beëindigde, moet worden gezien als onderdeel van deze bredere inspanning om federale agentschappen te ontwapenen.

In dat geval vroeg een groep verhuurders en makelaars aan de Hoge Raad om: stop een federaal moratorium voorkomen dat veel mensen die door Covid-19 in financiële moeilijkheden verkeerden, uit hun huis worden gezet. Dit moratorium werd oorspronkelijk uitgevaardigd door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in september 2020 en is sindsdien meerdere keren verlengd – soms door het Congres en soms door de CDC die op eigen gezag handelt.

In het bijzonder staat de federale wet de CDC toe om dergelijke voorschriften te maken en af ​​te dwingen die volgens [zijn] oordeel nodig zijn om: voorkomen van de introductie, overdracht of verspreiding van overdraagbare ziekten . Bij het uitvaardigen van dit moratorium stelde de CDC vast dat een tijdelijke pauze op veel uitzettingen was: noodzakelijk om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen omdat mensen die hun huis verliezen, waarschijnlijk bij vrienden en familie intrekken of in opvangcentra terechtkomen, waar ze het coronavirus kunnen oplopen of naar anderen kunnen verspreiden.

de eisers in Alabama Association of Realtors voerde aan dat de federale wet die de CDC ruime bevoegdheden geeft om de verspreiding van overdraagbare ziekten te voorkomen, te breed is - zo breed dat het ernstige constitutionele zorgen vergelijkbaar met de zorgen van conservatieven in Gundy . Ze voerden ook aan dat dit brede statuut zeer eng moet worden gelezen om een ​​moratorium op uitzetting te verbieden.

En een meerderheid van het Hof was het met hen eens dat de CDC deze bevoegdheid niet zou moeten hebben. Vier rechters - Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch en Amy Coney Barrett - stemden voor schors het uitzettingsmoratorium onmiddellijk . Justitie Brett Kavanaugh stemde ondertussen om huurders een zeer tijdelijke uitstel te geven.

Op het moment dat Alabama Association of Realtors werd besloten, zou het moratorium op 31 juli aflopen. Kavanaugh schreef dat hij het met de eisers eens was dat de Centers for Disease Control and Prevention hun bestaande wettelijke bevoegdheid overschreden door een landelijk moratorium uit te vaardigen, maar hij besloot ook het moratorium te laten verlopen uit eigen beweging eind juli - in plaats van het onmiddellijk op te schorten.

loterij is een belasting voor de armen

Desalniettemin was Kavanaugh er vrij duidelijk in dat de regering-Biden het niet tot augustus kon verlengen. Naar mijn mening, schreef Kavanaugh, zou een duidelijke en specifieke toestemming van het congres (via nieuwe wetgeving) nodig zijn voor de CDC om het moratorium na 31 juli te verlengen.

Dus dat zijn vier stemmen om het moratorium meteen af ​​te schaffen, plus een vijfde stem om het na 31 juli af te schaffen. Vijf stemmen is een meerderheid in het Hooggerechtshof, dus als de regering-Biden had geprobeerd het moratorium te verlengen zonder nieuwe wetgeving te zoeken van het Congres, zou het voor de rechtbank hebben verloren.

Dit alles is een lange manier om te zeggen dat het Congres enige schuld draagt ​​voor het verstrijken van het moratorium. Als een meerderheid van de wetgevers in het Huis en een filibuster-proof meerderheid in de Senaat hadden ingestemd met het verlengen van het moratorium, had het wetgeving kunnen aannemen om dat te doen, en de mening van Kavanaugh suggereert dat hij die wetgeving zou hebben gehandhaafd.

Maar het leeuwendeel van de schuld ligt bij het Hooggerechtshof. De reden waarom de regering-Biden het moratorium niet kan verlengen door een beroep te doen op de wettelijke bevoegdheid van de CDC, is dat het Hof vrij duidelijk was dat het een dergelijke verlenging niet zou toestaan.

Rank-and-file-democraten begrijpen de dreiging van het Hooggerechtshof niet

Gezien de rol van het Hooggerechtshof – en in het bijzonder de rol van vijf door de Republikeinen benoemde rechters – bij het afschaffen van het uitzettingsmoratorium, is de reactie van voorzitter Pelosi op de ondergang van het moratorium verbijsterend. Het is ook misleidend.

Pelosi heeft gewoon ongelijk om te beweren dat de CDC de macht heeft om het moratorium op uitzetting te verlengen.

Ja, een federaal statuut geeft de CDC een brede bevoegdheid om besmettelijke ziekten te bestrijden. En ja, dit federale statuut moet worden gelezen om de CDC de bevoegdheid te geven om het moratorium te verlengen. Maar vijf rechters besloten dat de CDC deze bevoegdheid niet heeft. Dus, tenzij de Biden-administratie bereid is om... openlijk het Hooggerechtshof tarten , het is buiten de opties.

tien dingen die ik haat aan jou shakespeare

Bovendien heeft Pelosi niet alleen ongelijk over wat de CDC kan doen zonder tussenkomst van het Congres, haar politieke berekening slaat ook nergens op. Waarom zou een Democratische spreker een Democratische regering de schuld geven van het creëren van een probleem dat werd veroorzaakt door vijf Republikeinse aangestelden bij het Hooggerechtshof?

Pelosi en haar collega-leiders waren ook niet de enige democratische wetgevers die de schuld leken af ​​te schuiven van de rechters die een mogelijke ontruimingscrisis veroorzaakten.

Nadat Jake Tapper van CNN aan vertegenwoordiger Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), die vaak optreedt als woordvoerder van de linkerflank van de partij, had gevraagd wie verantwoordelijk was voor het aflopen van het moratorium, legde ze de schuld aan de voeten van een handvol conservatieve democraten die niet voor een verlenging wilden stemmen. Ocasio-Cortez wees ook het Witte Huis uit omdat het het Congres niet vroeg om eerder te verhuizen en de gouverneurs van de staat omdat het er niet in was geslaagd de huursubsidies sneller te verdelen.

Andere democratische wetgevers herhaalde de misleidende bewering van Pelosi dat de regering-Biden de schuld moet krijgen van het niet verlengen van het moratorium alleen.

Ondertussen, terwijl de Verklaring van het Witte Huis verklaart waarom de CDC het moratorium niet correct zou verlengen merkte op dat het Hooggerechtshof duidelijk heeft gemaakt dat deze optie niet langer beschikbaar is, Biden heeft zich tot nu toe verzet tegen het soort hervormingen dat een overdreven ideologische rechterlijke macht zou kunnen beteugelen. Hoewel hij een commissie heeft aangesteld om mogelijke hervormingen voor het Hooggerechtshof te onderzoeken, is deze commissie: opvallend verstoken van leden die in het verleden daadwerkelijk hebben gepleit voor hervorming van het Hooggerechtshof.

Het instinct van congresdemocraten - om het Hof te behandelen alsof het een oncontroleerbare natuurkracht is en niet een panel van negen politieke actoren wiens beslissingen op dezelfde manier kunnen worden bekritiseerd als ze zouden kunnen bekritiseren, bijvoorbeeld Mitch McConnell - zou ernstige politieke gevolgen kunnen hebben voor de Democratische Partij.

Alleen al in deze afgelopen periode heeft het Hooggerechtshof de Voting Rights Act gestript , gerichte vakbonden , en breidde het vermogen van rijke donoren uit om heimelijk geld uitgeven om de Amerikaanse politiek te beïnvloeden . Al deze beslissingen komen ten goede aan de Republikeinse Partij ten koste van de Democraten, en ze kunnen een middenfase zijn van een... veel grotere gerechtelijke aanval op de democratie .

En toch, volgens een recente Gallup-enquête, 51 procent van de Democraten goedkeuren hoe het Hooggerechtshof zijn werk doet, en dit aantal stijgt.

Gallup

Er is iets ernstig misgegaan met de benadering van de Democratische Partij tot het Hooggerechtshof. Als een meerderheid van de Democraten een rechtbank goedkeurt, is dat: letterlijk de waarborgen van onze natie tegen racistische onderdrukking van kiezers ontmantelen , dan hebben de Democratische leiders totaal gefaald om de potentiële dreiging van een door rechtse rechters gedomineerd Hof te communiceren.

Met andere woorden, Pelosi en haar collega-Huisleiders bewijzen hun partij - en hun land - geen gunsten door de schuld te leggen voor het verlopen moratorium op huisuitzetting waar het niet thuishoort. Dit is een probleem gecreëerd door de Hoge Raad. En dat moeten de democraten begrijpen.