Voorstanders van pro-choice hebben zojuist de grootste abortuszaak van het Hooggerechtshof in decennia gewonnen

In een enorme overwinning voor de pro-choice-beweging stemde het Hooggerechtshof maandag met 5-3 voor het schrappen van twee belangrijke anti-abortusbepalingen die deel uitmaakten van een omnibus-anti-abortuswet die Texas in 2013 heeft aangenomen.

De rechtbanken uitspraak doen in De gezondheid van de hele vrouw v. Hellerstedt slaat ook een slag toe aan een strategie doorde pro-life beweging om de toegang tot abortus stapsgewijs te beperken, door middel van staatswetten.

Om abortussen in elk stadium van de zwangerschap mogelijk te maken, dwongen de bepalingen artsen om 'toelatingsprivileges' te hebben bij een nabijgelegen ziekenhuis (die met name voor abortusaanbieders moeilijk te krijgen zijn), en dwongen klinieken vaak dure renovaties te ondergaan om 'ambulante chirurgische centra' te worden, ' waarvan niet is aangetoond dat ze abortus veiliger maken (hoewel abortus al een vrij veilige medische procedure is.)Terwijl voorstanders van pro-life zeiden dat deze wetten abortus veiliger maakten voor vrouwen, was hun belangrijkste effect dat ongeveer de helft van de abortusklinieken van de staat moesten sluiten. De overweldigende consensus van artsen is dat de wetten geen medisch voordeel hadden, en in feite abortus maakten minder veilig omdat ze kwaliteitsklinieken dwongen te sluiten zonder dwingende medische reden.

nepnagels die je echte nagels niet beschadigen

De centrale constitutionele vraag was: Heeft het beleid een 'onnodige belasting' op vrouwen wanneer ze gedwongen worden honderden kilometers te rijden omdat hun dichtstbijzijnde kliniek is gesloten vanwege regelgevende hindernissen?

De rechtbank vond van wel.

'Zowel de toelatingsrechten als de vereisten van het chirurgisch centrum'een substantieel obstakel vormen op het pad van vrouwen die op zoek zijn naar eenoverlevingsabortus, een onnodige last vormen voor de toegang tot abortus,en daarmee de Grondwet schenden,' lees de beslissing .

'Ik ben meer dan opgetogen', zei hoofdaanklager Amy Hagstrom Miller, oprichter en CEO van Whole Woman's Health, in een verklaring op maandag. 'Elke dag behandelt Whole Woman's Health onze patiënten met medeleven, respect en waardigheid - en met deze historische beslissing deed het Hooggerechtshof vandaag hetzelfde. We zijn heel blij dat gerechtigheid is geschied en dat onze klinieken open blijven.'

Wat de mening zei

De meerderheid mening , geschreven door Justitie Stephen Breyer, zei dat geen van beide beperkingen 'aanbiedingen'medische voordelen die voldoende zijn om de lasten te rechtvaardigentoegang die elk oplegt.'

Kortom,er was geen goed bewijs in het dossier om het belangrijkste argument van Texas te ondersteunen: dat het toegeven van privileges en ambulante chirurgische centra abortus veiliger maakt voor vrouwen.Abortus heeft al een extreem lage complicatiegraad, en het uitvoeren ervan in chirurgische centra verandert daar niets aan. Bovendien draagt ​​het toekennen van privileges er niet toe bij dat vrouwen in het zeldzame geval van een ernstige complicatie gemakkelijker toegang krijgen tot een ziekenhuis.

wat kunnen we doen aan klimaatverandering

Breyer merkte op dat HB2 in feite een oplossing was op zoek naar een probleem. Voordat HB2 werd aangenomen, was abortus in Texas 'extreem veilig geweest met bijzonder lage percentages ernstige complicaties en vrijwel geen sterfgevallen als gevolg van de procedure'.En zelfs Texas' eigen advocaat-generaaltoegelatendat er geen bewijs was in het dossier van zelfs maar één vrouw die een betere behandeling zou hebben gekregen als gevolg van de wetten.

Ondertussen vond de meerderheid, daar was goed bewijs dat de vereisten een 'aanzienlijke last' vormen voor vrouwen die abortus willen plegen. Onder de mijlpaal 1992 Gepland ouderschap v. Casey beslissing, die werd bevestigd Roe v. Wade maarverzwaktvolgens de wettelijke normen mochten staten wetten aannemen die bedoeld waren om vrouwen te overtuigen van gedachten te veranderen over abortus. Maar cruciaal was dat die wetten de vrouwen niet echt in de weg konden staan ​​en een 'onnodige last' vormen voor de toegang tot de procedure.

'Naar onze mening bevat het dossier voldoende bewijs datde toelatingseis heeft geleid tot de sluiting vande helft van de klinieken in Texas, of daaromtrent', luidde de mening van de meerderheid. 'Die sluitingen'betekende minder artsen, langere wachttijden en meerdrukte.'

Veel vrouwen moesten ookveel verder rijdenom hun dichtstbijzijnde kliniek te bereiken dan vóór HB2.

Langere rijafstanden alleen vormen niet noodzakelijkerwijs een 'onnodige belasting' onder Casey, het advies merkte op: 'Maar hier, dieverhogingen zijn slechts één extra last, die, wanneersamen met anderen genomen die de sluitingen brachtenover, en gezien in het licht van de virtuele afwezigheid vanenig gezondheidsvoordeel, leiden ons tot de conclusie dat het recordondersteunt adequaat de 'onterechte last' van de rechtbankconclusie.'

De Rekenkamer vond ook dat de negen resterende chirurgische centra gewoon niet het werk konden doen dat 44 klinieken hadden gedaan voordat HB2 werd aangenomen. De centra zouden hun capaciteit ongeveer moeten vervijfvoudigen, en de staat heeft geen bewijs geleverd dat dit haalbaar zou zijn.

kan marco rubio republikeinse nominatie winnen?

Zoals Ruth Bader Ginsburg het in haar eensluidende mening formuleerde: 'Het is niet rationeel te geloven dat H.B.2 echt de gezondheid van vrouwen zou kunnen beschermen.' Ze voegde eraan toe dat vrouwen hun toevlucht kunnen nemen tot 'beoefenaars zonder vergunning' als abortus ernstig wordt beperkt, 'met groot risico voor hun gezondheid en veiligheid'.

Afwijkend waren de rechters Clarence Thomas en Samuel Alito en opperrechter John Roberts. Thomas was de enige rechter die daadwerkelijk zou hebben gestemd om de wetten van Texas te handhaven; de andere twee zouden de zaak hebben terugverwezen naar het Fifth Circuit Court of Appeals voor aanvullende bevindingen.

De afwijkende rechters voerden aan dat de mening van de meerderheid procedurele problemen had, en dat het 'gewoon de basisregels negeert die in alle andere gevallen gelden'. Thomas schreef afzonderlijk om te betogen dat het Hof de gewoonte heeft omverschillende regels voor verschillende grondwettelijke rechten -vooral het vermeende recht op abortus.'

Achtergrond van de zaak

Als het Hooggerechtshof niet had ingegrepen, zou een uitspraak van het Fifth Circuit Court of Appeals onmiddellijk zijn afgesloten 10 klinieken in de staat vorig jaar, waardoor er slechts negen ambulante chirurgische centra overbleven om het werk te doen dat meer dan 40 klinieken deden.

wat kan een dna-test je vertellen over je voorouders

Het vijfde circuit had omvergeworpen een bevel van de District Court dat de toelatingsprivileges en vereisten voor ambulant chirurgisch centrum blokkeert om van kracht te worden. Het Vijfde Circuit stond een beperkte uitzondering toe op de toelatingseis voor één kliniek in McAllen, Texas, maar het gold alleen voor één 75-jarige arts, die dan de enige abortusaanbieder in vier provincies zou zijn geworden.

Pro-life leiders hadden gestreefd naar een 5-4 beslissing in hun voordeel, wat een ingrijpende, landelijke validatie van anti-abortuswetten zoals die in Texas had kunnen betekenen. Maar met de dood van rechter Antonin Scalia en de samenstelling van de rechtbank, was een 4-4-splitsing het meest pro-life-voorstanders waarop kon hopen.

Zo'n splitsing zou nog steeds problemen hebben opgeleverd voor abortusaanbieders in Texas. Het zou waarschijnlijk hebben betekend dat die 10 klinieken voorgoed zouden sluiten. Het zou waarschijnlijk ook problemen hebben opgeleverd voor abortusaanbieders in Louisiana, aangezien Louisiana ook onder de jurisdictie van het Fifth Circuit valt en soortgelijke wetten heeft aangenomen (die momenteel ook van kracht zijn). geblokkeerd door de Hoge Raad). En het zou inconsequent nationaal beleid hebben betekend, waarbij sommige staten dergelijke wetten mogen aannemen en andere niet.

Deze uitspraak zou in staat moeten zijn te voorkomen dat andere staten wetten aannemen over toelatingsprivileges of ambulante chirurgische centra, die enkele van de meest populaire instrumenten zijn die anti-abortuswetgevers momenteel gebruiken om de procedure op staatsniveau te beperken.

Het zou ook soortgelijke wetten ongeldig moeten maken die andere staten al hebben aangenomen - met name Louisiana, waar het Hooggerechtshof onlangs soortgelijke beperkingen heeft geblokkeerd, en Mississippi, waar de laatst overgebleven abortuskliniek in de staat met sluiting wordt bedreigd. Maar dat proces is niet automatisch en zal moeten worden geprocedeerd, aangezien elke staat net iets andere wetten en omstandigheden heeft. De klinieken in die staten blijven open zolang het proces voortduurt.

De beslissing kan andere anti-abortuswetten onder de honderden dat staten de afgelopen vijf jaar zijn verstreken, hoewel de omvang hiervan nog niet duidelijk is. Voorlopig blijven veel andere anti-abortusbepalingen wet, ook in Texas. Andere bepalingen in HB2 blijven staan, waaronder een verbod op abortus na 20 weken en strenge beperkingen op de manier waarop abortusmedicatie wordt toegediend.

Rechter Anthony Kennedy was op typische wijze de beslissende stem van het Hof. Hij heeft in het verleden min of meer voor abortusrechten gestemd, maar het is algemeen bekend dat hij in het algemeen tegen abortus is als praktijk. In dit geval stemde hij echter voor toegang tot abortus.


Amerikanen weten niet veel over abortus