Het lange geflirt van het Republikeinse establishment met rechts van samenzwering

Het samenzwering van Marjorie Taylor Greene heeft een lange geschiedenis in de conservatieve beweging - een die is aangewakkerd door zogenaamd verantwoordelijke conservatieven.

Marjorie Taylor Greene draagt ​​een Stop the Steal-masker op een foto met mede-eerste termijn House GOP-leden op 4 januari 2021, twee dagen voor de rellen in het Capitool.

Saul Loeb/AFP/Getty Images

Marjorie Taylor Greene, een nieuw Republikeins congreslid uit Georgië, is al naar voren gekomen als een van de meest beruchte figuren van het politieke tijdperk na Trump.Meest recentelijk meldde CNN dat Greene de afgelopen jaren ondersteuning op Facebook had gesuggereerd voor: de moord op Barack Obama, Hillary Clinton en Nancy Pelosi . Maar dit is verre van het enige bizarre idee dat ze naar voren heeft gebracht.

Greene heeft delen van gepromoot de QAnon-complottheorie , inclusief het valse idee dat Clinton heeft een jong meisje verminkt en vermoord . Ze heeft gesuggereerd dat de schietpartij op een school in Parkland, Florida in 2018 een... valse vlag en filmde zichzelf terwijl ze David Hogg lastig viel , een overlevende van de aanval en wapenbeheersingsactivist, in de straten van Washington, DC, kort na de schietpartij. Zij heeft ook geliefhebberd in complottheorieën van 9/11 .

Ze heeft geprobeerd afstand te nemen van veel hiervan sinds haar aantreden, maar de enorme hoeveelheid samenzweerderige inhoud in haar verleden - ze 19 tweets verwijderd in een periode van 12 uur - maakt deze ontkenningen moeilijk te crediteren.

De opkomst van Greene - en de aarzeling van het Republikeinse leiderschap van het Huis om haar verantwoordelijk te houden - wijst op de uitdaging die de GOP vormt voor de Amerikaanse democratie. Zelfs na het vertrek van Trump uit het Witte Huis is de Republikeinse partij... gewillig om het samenzwering en extremisme in zijn midden te omarmen, allemaal om vast te houden aan de politieke macht. Het is een serieus probleem, en een dieper geworteld probleem dan velen zouden kunnen waarderen.

Historicus Rick Perlstein is een van de belangrijkste experts op dat gebied. In zijn boeken over de opkomst van de conservatieve beweging aan de macht, van Barry Goldwater tot Richard Nixon tot Ronald Reagan , stelt Perlstein dat samenzweringsdenken en randpolitiek altijd veel dichter bij de GOP-mainstream stonden dan de meeste mensen zich herinneren. Samenzweringstheoretici hebben ertoe bijgedragen dat de conservatieve beweging de voorheen meer gematigde GOP overnam en zijn vanaf het begin een integraal onderdeel geweest van de coalitie van de beweging.

Die mensen kwamen steeds dichter bij de machtscentra, vertelde hij me. Het is een van die dingen waar dit altijd al heeft bestaan, maar in het Trump-tijdperk op 11 kwam te staan.

Het is onmogelijk om de opkomst van figuren als Greene – en natuurlijk Trump vóór haar – te begrijpen zonder deze duistere geschiedenis van modern Amerikaans rechts te begrijpen. Een transcriptie van mijn gesprek met Perlstein, bewerkt voor lengte en duidelijkheid, volgt.

Zack Beauchamp

Dus QAnon lijkt voor veel mensen volkomen bizar. Maar de waarheid, zoals gedocumenteerd in uw werk, is dat samenzweringstheorieën voor altijd een belangrijk onderdeel van Amerikaans rechts zijn geweest.

Laten we dus teruggaan in de tijd naar de oprichting van de Amerikaanse conservatieve beweging.

wat was de bevolking van de wereld in 1800

Rick Perlstein

Hoe zit het met de oprichting van de republiek? Er is een historicus genaamd Gordon Wood die erop wijst dat de oprichtende generatie gewoon volledig doordrenkt was met samenzweerderige gedachten. Het maakt deel uit van ons nationaal patrimonium.

De slavernij en de segregatievisie van de 20e eeuw was dat negers volkomen tevreden waren met hun lot, dus werden ze opgehitst door externe agitatoren.

De Ku Klux Klan uit de jaren twintig had zijn sterke aanwezigheid niet kunnen hebben - we hebben het over miljoenen leden en massale marsen langs Pennsylvania Avenue, die de staatshuizen in een paar staten beheersen - zonder de samenzweringstheorie dat het katholicisme een complot was om de Verenigde Staten, en dat de Amerikaanse priesters en nonnen elke gemeenschap doorkruisten, stonden klaar om op bevel van de paus in deze ninja-agenten te veranderen. Je kunt in de jaren twintig allerlei gekke dingen zien: Henry Ford en de Protocollen van de Wijzen van Zion , bijvoorbeeld.

Verwant

Wat de geschiedenis van de Ku Klux Klan ons kan leren over de rellen in het Capitool

De samenzweringstheorie dat Franklin Roosevelt Pearl Harbor met opzet liet gebeuren of wist dat het zou gebeuren en niets deed, maakte absoluut deel uit van de generatie isolationistische conservatieven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Deze robuuste conservatieve geschiedenis van rechtse reactionaire samenzweringstheorieën is waar de moderne Republikeinse Partij, gedreven door de conservatieve vleugel, erfgenaam van wordt.

Zack Beauchamp

Dus als samenzweringstheorieën iets heel normaals zijn in de lange boog van de Amerikaanse politiek, is er dan iets anders aan de moderne conservatieve beweging - dat wil zeggen ongeveer de jaren vijftig vooruit - versus wat eraan voorafging?

Rick Perlstein

De conservatieve beweging heeft minder samenzweerderige en meer samenzweerderige spanningen: William F. Buckley was niet bijzonder samenzweerder. Maar in veel opzichten waren [de samenzweerders] de voorhoede of de punt van de speer, de activisten die echt het basissucces van de partij dreven.

Die mensen kwamen steeds dichter bij de machtscentra. ik maak ruzie Reaganland dat een grote drijfveer hiervan religieus rechts was. Vergeet niet dat Jerry Falwell – die trouwens ook een van die complottheoretici was die geloofden dat de burgerrechtenbeweging allemaal door Moskou werd geleid – in 1955 een beroemde preek hield waarin hij zei dat je predikers geroepen zijn om de zielenwinnaars te zijn, geen politici. Hij had het over Martin Luther King.

Historici wijzen erop dat mensen zoals Jerry Falwell expliciet betrokken raakten bij partijpolitiek, kandidaten bekrachtigden, hun kerken in wijkhuizen veranderden: dat had niet precies zo kunnen gebeuren zonder deze theorie dat homo's betrokken waren bij een georganiseerde samenzwering om Amerikanen te rekruteren jongeren, en niet alleen Amerikaanse jongeren rekruteren, maar rekruteer ze om ze te vermoorden .

Ronald Reagan in gesprek met Jerry Falwell

Jerry Falwell met Ronald Reagan.

Getty Images

Dat soort samenzweringsgedachten dreef Reagans opkomst. Een van de redenen George HW Bush op de tweede plaats eindigde in de Republikeinse nominatiewedstrijd in 1980 was de overtuiging dat hij, omdat hij tot de Trilaterale Commissie behoorde, deel uitmaakte van de samenzwering van de oostelijke diepe staat.

Het speelt dus zeker een rol bij de opkomst van Reagan, maar lang niet zo'n duidelijke rol als bij de opkomst van Trump. Dit is een partij die zich steeds meer overgeeft aan de meer absurde, gotische elementen in haar achterban.

Dit spul metastaseert op een manier die moeilijker te controleren is en een steeds grotere invloed heeft vanwege de verandering in de media: de opkomst van sociale media, Fox News en de bewapening van algoritmen door slechte acteurs, cynici en strategen.

beste manier om matches op tinder te krijgen

Zack Beauchamp

Laten we het hebben over de mythologie die dit heeft omgeven. Als je hierover met een conservatieve intellectueel praat, is het verhaal dat je krijgt, natuurlijk waren er randgekken in de jaren '50 en '60 in de John Birch Society. Ze maakten deel uit van de conservatieve beweging, maar William F. Buckley, in zijn genialiteit, zuiverde ze. Hij duwde ze uit de beweging.

Maar dat is meer dan een beetje onvolledig, toch?

Rick Perlstein

Het is heel interessant: dat was de manier waarop conservatieven hun eigen verhaal vertelden, toch? De eerste generatie historici die schreven over de opkomst van de naoorlogse conservatieve beweging in de jaren negentig, waaronder ikzelf, herhaalden dit verhaal grotendeels.

Recentere beurzen van mensen zoals David Walsh van de Princeton University, een man genaamd John Huntington die een nieuw boek uit heeft, en enkele anderen wijzen erop dat de grens tussen de marginale en de mainstream rechts altijd vloeiend was. Het oude verhaal bezwijkt vrijwel onder het gewicht van nieuw bewijs en nieuw onderzoek.

Er was een zeker element van cynisme, van opportunisme: besef [onder elites] dat hoewel dit niet het soort mensen zijn dat we voor de camera kunnen zetten, dit mensen zijn die eigenlijk de laarzen op de grond zijn, de vuurwantsen die echt de voorverkiezingen in Californië won voor Barry Goldwater.

waar gaat de show Yellowstone over?

In de jaren zestig en zeventig was de John Birch Society – de meest prominente complottheoriegroep die geloofde dat Eisenhower achter de communistische samenzwering tegen Amerika zat – behoorlijk behendig en briljant in het vinden van ontevredenheid bij de basis en het creëren van platforms die hun zaak bevorderen op een manier die [de mainstream] plausibele ontkenning.

Dingen zoals seksuele voorlichting op scholen of de Equal Rights Amendment of een soort anti-anti-houding ten opzichte van de jaren zestig en zeventig versie van bewegingen tegen politiegeweld: deze dingen werden briljant uitgebuit als organiserende kansen door de John Birch Society.

Zack Beauchamp

Het volgende deel van de traditionele mythologie is dat de primaire overwinning van Goldwater in 1964 niet alleen de partij veroverde en de weg vrijmaakte voor Reagan om te winnen in 1980, maar ook ideeën terugbracht naar een Washington dat verstikt was door een saai en fantasieloos liberalisme. Het was niet alleen een triomf van conservatisme, maar van deugdzaam, principieel, intellectueel conservatisme.

Barry Goldwater

Barry Goldwater bij een bijeenkomst in Madison Square Garden.

William Lovelace/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Maar in je werk laat je zien dat dat verhaal de manier verdoezelt waarop de dingen waar we het over hadden - de John Birch Society en evangelische samenzweringstheorieën over het rekruteren van homo's - net zo belangrijk waren in de opmars van de Reagani als de vermeende aantrekkingskracht van conservatieve ideeën.

Rick Perlstein

Het is duidelijk dat Reagan wint door een coalitie. Zijn coalitie omvat zowel christenen die geloven dat de IRS hen gaat dwingen homo-leraren aan te nemen op christelijke scholen als diep geleerde mannen zoals [neoconservatief denker] Irving Kristol.

[Over het algemeen] begint rechtse epistemologie met de conclusie en dan vul je dingen in, dingen die logisch klinken en feiten om de conclusie te ondersteunen die je al hebt getrokken.

Dat, teruggaand, heeft een fundament in de traditionele christelijke apologetiek: geloof wordt gedefinieerd als bewijs van onzichtbare dingen, omdat je weet dat openbaring waar is. Je kunt beginnen met deze ijzersterke bron van autoriteit bij het lezen van de Bijbel of de Grondwet, en je creëert een intellectuele infrastructuur rond die basis die in geloof wordt aanvaard.

Een van mijn favoriete historici om over samenzweringstheorieën te schrijven, is de historicus Kathryn Olmsted, die een boek schrijft met de titel Echte vijanden . Het heeft een prachtig hoofdstuk over de gevoeligheid van links voor Kennedy-samenzweringstheorieën, allerlei dingen. [Maar] liberalen zijn liberaal. Hoewel we het soms in de bres eren, zijn zowel democraten van links als van het midden erfgenaam van een verlichtingstraditie van empirisme. En we zijn pluralisten. Het is waarom we zijn geen conservatieven - die fundamenteel geloven dat ze weten wat de wereld is, en wat het van ons vraagt, bij voorbaat, gebruik dan hun intellect om conclusies te rechtvaardigen, niet om tot hen te komen.

Neem de man die de alfa en omega is van het veronderstelde mainstream, respectabele conservatisme, William F. Buckley. In zijn boek uit 1951 God en mens aan Yale, zijn hele kritiek op wat er in Yale gaande is, is dat ze geloven in intellectueel laissez-faire: dat de ideeën die moeten overleven en degenen die moeten gedijen degenen zijn die kunnen worden ondersteund door argumenten. Het zegt dat het probleem met Yale is dat het een Verlichtingsinstituut is. Hun waarden zijn gebaseerd op deze tradities van bewijs en logica in plaats van op de geopenbaarde waarheid.

William F. Buckley Holding National Review

William F. Buckley.

Getty Images

[Nu] denk ik dat er meer in het leven is dan een gedegen wetenschap die gebruik maakt van bewijs en logica. Sommige dingen die mensen samenbinden, zijn gebaseerd op waarden die niet gemakkelijk te kwantificeren zijn, en spelen wat mij betreft in wezen een legitieme rol voor het menselijk leven en het politieke leven.

Maar het hele gebied van conservatieve politiek en politiek denken is zeer vatbaar voor het creëren van merkverhalen die de wereld vertegenwoordigen zoals men denkt dat het zou moeten zijn of vreest dat het is in plaats van zoals het is.

Dat is een andere manier om complottheorieën te definiëren.

Zack Beauchamp

Je zou nog een stap verder kunnen gaan. Om de macht te winnen op een platform van intellectueel zwakke en impopulaire ideeën, zoals het idee dat belastingverlagingen voor de rijken de armen helpen, moesten conservatieven een alternatief media-ecosysteem en intellectueel ecosysteem opbouwen.

Het is duidelijk dat dit een belangrijk verhaal is in het Goldwater-Nixon-Reagan-tijdperk, met de oprichting van instellingen zoals de Heritage Foundation in 1973 - en een nog belangrijker onderdeel van wat er nu gebeurt.

Rick Perlstein

Het is een van die dingen waar dit altijd heeft bestaan, maar in het Trump-tijdperk op 11 werd gezet, toch?

Zack Beauchamp

Ja, ik bedoel, het was duidelijk ook erg slecht tijdens het Obama-tijdperk, met Glenn Beck's schoolbord en birtherisme.

Rick Perlstein

Ik herinner me ook dat Bill Clinton verantwoordelijk was voor tientallen politieke moorden. Er was een [samenzwering] videoband verspreid door onze vriend Jerry Falwell, The Clinton Chronicles . Daarvan waren waarschijnlijk miljoenen exemplaren in omloop.

gast lijkt op een dame betekenis

Je liet Newt Gingrich zijn congresklas van 1994 het soort taal leren dat ze moesten perfectioneren om democraten te ontmenselijken, en je had radiosupersterren zoals G. Gordon Liddy op exact hetzelfde moment die zeiden dat als je een ATF-agent tegenkomt, je moet ervoor zorgen dat je een headshot maakt, want ze zullen kogelvrije kleding dragen. Een maand daarna krijg je Timothy McVeigh en Oklahoma City.

Zack Beauchamp

En toen, zoals u aangeeft, maakte Trump dit reeds bestaande probleem een ​​stuk erger. Het doet me gewoon veel nadenken over vragen over structurele versus contingente theorieën van de geschiedenis: was iemand als Trump een onvermijdelijk product van de manier waarop de conservatieve beweging is gestructureerd, of was hij uniek gepositioneerd om ons te brengen waar we zijn?

Het lijkt op Trump, hij is deze contingentie. Hij hoefde die roltrap niet af. Daarover was niets vooraf bepaald.

Rick Perlstein

De moderne republikeinse politiek zoekt en omvat altijd zorgvuldige onderhandelingen tussen het openen van de doos van Pandora en een soort respectabele politiek, in het besef dat ze met vuur spelen. Het voorbeeld dat ik altijd geef is dat George W. Bush tegelijkertijd woede en woede op moslims uitbuit na 9/11 om de oorlog in Irak te krijgen, maar ook de islam beschrijft als een religie van vrede.

Vorige generaties Republikeinen zouden de [samenzweerderige] Ring of Power eruit halen en terug in hun zakken of in een draagtas stoppen. Donald Trump trekt het verdomde ding aan en doet het nooit meer uit.

Zack Beauchamp

Nu bevinden we ons in een tijdperk na het presidentschap van Trump - maar voor wie weet hoe lang, misschien gaat hij in 2024 weer meedoen. Heeft de partij interne capaciteiten om terug te gaan naar de dans die je beschreef? Of is het zo grondig beschadigd - veranderd in Gollum, om je Lord of the Rings metafoor — dat de Marjorie Taylor Greenes van de wereld haar toekomst zijn?

Rick Perlstein

Ja, het is een interessante vraag. Ik herinner me dat ik met John Kasich rondreisde voor zijn presidentiële run in 2016, en [de mensen om hem heen] waren stammen uit zoiets als de GOP uit de jaren vijftig.

Deze man die zijn bedrijf heeft verkocht om een ​​filantroop te worden om de kunsten in zijn kleine stad te ondersteunen. Deze senator van de staat die een preoccupatie heeft met vechten om de doodstraf te beëindigen omdat deze raciaal wordt toegepast, maar ook lagere belastingen wil. Ze lopen onder ons, deze vreemde archaïsche wezens!

En er zijn een paar hoopvolle tekenen. Kapitalisten zijn doodsbang dat ze meegesleurd worden in een klimaat van politieke instabiliteit, waar ze niet tegen kunnen. Dat is een zeer krachtige variabele.