Trump beweert dat hij de gouverneurs zal negeren die kerken hebben gesloten tijdens de pandemie

Dat is niet legaal.

President Trump in het Witte Huis op 22 mei. Trump kondigde nieuwe richtlijnen aan waarin kerken en gebedshuizen als essentieel worden beschouwd.

Alex Wong/Getty Images

Tijdens een persconferentie vrijdagmiddag kondigde president Donald Trump aan dat hij de kerken zou heropenen ondanks de pandemie van het coronavirus – iets waar hij vrijwel zeker niet de macht toe heeft.Gouverneurs van de staat, beweerde Trump, moeten kerken toestaan ​​​​om dit weekend te heropenen. Hij voegde eraan toe dat als ze het niet doen, ik de gouverneurs terzijde zal schuiven.

kun je reizen zonder echt id

Trump heeft naar verluidt ook de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bevolen om richtlijnen vrij te geven voor: gebedshuizen die willen heropenen .

Er zijn verschillende uitbraken van het coronavirus geweest die terug te voeren zijn op kerkelijke bijeenkomsten. In april, minimaal 70 besmettingen waren gekoppeld aan een kerk in Sacramento, Californië. Recenter, de CDC bepaald dat van de 92 aanwezigen in een landelijke kerk in Arkansas tijdens 6-11 maart 35 (38%) laboratoriumbevestigde COVID-19 ontwikkelden, en drie personen stierven.

Hoewel veel gouverneurs kerken hebben gesloten of bijeenkomsten binnen kerken hebben beperkt, hebben sommige gouverneurs: mogen gebedshuizen weer open . Er zijn ook geweest sommige gerechtelijke uitdagingen tot sluiting van huizen van geloof, maar de impact van deze uitdagingen is, althans tot dusverre, grotendeels marginaal geweest.

De macht van Trump om staatsregeringen op te heffen is zeer beperkt

Staatsregeringen, niet het Witte Huis, hebben de primaire verantwoordelijkheid om te beslissen hoe hun staten op de pandemie zullen reageren.

congres zou kunnen theoretisch sommige beslissingen overschrijven door staatsgouverneurs. De Grondwet geeft het Congres de macht om reguleren van de handel met vreemde naties, en tussen de verschillende staten , een bepaling die het Congres brede autoriteit om de nationale economie te reguleren en belemmeringen voor de handel tussen staten weg te nemen. Dus als het Congres het niet eens was met een staatsbevel dat bedrijven sluit, zou het waarschijnlijk een federale wet kunnen uitvaardigen die vooruitloopt op dat staatsbevel.

Maar zelfs in de veronderstelling dat kerken een zodanig grote invloed hebben op de handel tussen staten dat het Congres ze zou kunnen heropenen, is Trump geen Congres. Trump kan een beroep doen op bestaande wetten die de federale uitvoerende macht enige macht geven om een ​​volksgezondheidscrisis te helpen beheersen, maar die statuten stellen de federale regering grotendeels in staat om ondersteuning van lopende staatsinspanningen om een ​​ziekte onder controle te krijgen, of om mensen in quarantaine te plaatsen die het land binnenkomen of staatsgrenzen overschrijden .

Toen verslaggevers met name de perssecretaris van het Witte Huis, Kayleigh McEnany, vroegen om vast te stellen welke bepaling van de federale wet de president toestaat de openbare gezondheidsorde van een gouverneur terzijde te schuiven, deed McEnany dit niet. In plaats daarvan, haar antwoord - de president zal... sterk aanmoedigen elke gouverneur om kerken te laten heropenen – leek toe te geven dat Trump alleen de macht heeft om te proberen gouverneurs over te halen hun beleid te wijzigen.

waarom wapencontrole niet werkt?

Trump kan Republikeinse rechters beïnvloeden om kerken te heropenen

Maar hoewel Trump vrijwel zeker niet de wettige autoriteit heeft om kerken te heropenen, is hij het hoofd van de Republikeinse Partij en zijn woorden zullen waarschijnlijk de opvattingen van veel GOP-aanhangers vormen – van wie sommigen zittende rechters zijn.

Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad in Werkgelegenheidsdivisie v. Smith (1990) kunnen kerken en andere religieuze instellingen aan dezelfde wetten worden onderworpen als ieder ander, zolang ze niet worden uitgekozen voor een inferieure behandeling. Zoals rechter Antonin Scalia in die zaak voor zijn rechtbank schreef, kan het vermogen van de regering om algemeen geldende verbodsbepalingen op sociaal schadelijk gedrag af te dwingen, evenals haar vermogen om andere aspecten van openbaar beleid uit te voeren, 'niet afhangen van het meten van de effecten van een overheidshandeling op een geestelijke ontwikkeling van de religieuze bezwaarmaker.'

Maar Smit is uit de gratie geraakt bij juridische conservatieven, en het is waarschijnlijk dat de Republikeinse meerderheid van het Hooggerechtshof dat zal doen overrulen in een zaak die ze in de herfst zullen horen. Zelfs als Smit wordt verworpen, maar staatsregeringen kunnen kerken nog steeds reguleren - of zelfs sluiten - zolang de regels die die kerken reguleren, nauw zijn afgestemd op het bevorderen van een dwingend belang, zoals het voorkomen van de verspreiding van een dodelijke ziekte.

Hoewel de bestaande wet bepaalt dat gouverneurs kerken mogen sluiten om mensenlevens te beschermen, is het verre van duidelijk dat een steeds conservatievere rechterlijke macht deze wet zal volgen. Vorige maand schreef de door Trump benoemde rechter Justin Walker bijvoorbeeld: zeer partijdige mening dat leek op een bevel uit Kentucky, dat naar verluidt drive-in kerkdiensten verbood, met verhalen over slaven die werden geslagen voor het bijwonen van gebedsbijeenkomsten.

waarom zijn de huizenprijzen zo hoog?

Dus hoewel Trump niet de wettige autoriteit heeft om kerken te heropenen, zal zijn retoriek waarschijnlijk politici en op zijn minst enkele Republikeinse rechters beïnvloeden. Dat betekent dat de rechtbanken kunnen eisen dat kerken heropenen lang voordat het virus onder controle is, wat mogelijk kan leiden tot nieuwe uitbraken zoals die in Californië en Arkansas.