Trump zou de GOP veranderen. Maar de GOP heeft hem veranderd.

Hoe de Republikeinse Partij Donald Trump tot een van hun eigen partijen maakte.

President Trump zwaait met zijn vuist naar de camera op de eerste dag van de Republikeinse Nationale Conventie.

David T. Foster III/Getty Images

De Republikeinse Nationale Conventie is normaal gesproken een evenement om te laten zien wat de partij is: het beleidsplatform waarop het staat, de waarden die het ondersteunt. Niet dit jaar. Nee, dit jaar ging de conventie over president Donald Trump en zijn eigen ambities, het hoogtepunt van een vijf jaar durende griezel van Trump de populist naar Trump de Republikein.Vanaf het moment dat ik mijn vorige leven achter me had gelaten, en een goed leven was het, heb ik niets anders gedaan dan voor je vechten, zei hij in een lange nominatie-toespraak waarin hij melding maakte van 401K's en recordaandelenmarkten.

Vijf jaar geleden lanceerde Trump een populistische campagne, schijnbaar tegen het idee in dat de GOP dat is de partij van nr. Trump was niet conservatief, a feit dat tot veel veroordeling leidde uit conservatieve hoeken tijdens zijn mars naar de nominatie in 2016. Maar het bleek dat het de Republikeinse kiezers niets kon schelen. Ze hielden van zijn filosofie van Yes. Ze waren opgewonden toen ze hoorden dat hij een muur zou bouwen, hij zou... zorg voor iedereen , hij alleen kon - en zou - Amerika repareren .

Verwant

Sprekers van de Republikeinse Nationale Conventie, uitgelegd voor mensen die geen Fox News kijken

Sindsdien hebben we geleerd dat Trumps afwijzing van conservatisme op het spoor en oproep tot actie geen echte ijver voor populisme of beleid vertegenwoordigde. Trump kwam zijn grote beloften niet na - zijn... administratie heeft meer mensen onverzekerd achtergelaten dan onder president Barack Obama en er is nog steeds geen muur. Het meest in het oog springende voorbeeld: de GOP's beslissing om de beslissing over een nieuw platform uit te stellen tot 2024 , in plaats van deze week op de conventie. Als National Review plaatste het in een hoofdartikel , lijkt de campagneverklaring te suggereren dat het platform Trump zelf is.

Afgevaardigden en RNC-personeel luisteren terwijl president Trump spreekt op de eerste dag van de Republikeinse Nationale Conventie.

Travis Dove/Pool/Getty Images

Trump is niet enthousiast over het implementeren van populair beleid, of echt nadenken over of betrokken zijn bij beleid. Zelfs wanneer zijn regering beleid heeft geïmplementeerd, leek hij verward, gecontroleerd of zelfs op gespannen voet met de standpunten of acties van zijn eigen administratie – inclusief over een enorm pakket belastingverlagingen, deregulering op agentschapsniveau, installatie van rechters en de reactie op Covid -19 .

Het blijkt dat Trump extreem enthousiast is over Trump en andere mensen die enthousiast over hem zijn, of het nu gaat om harde conservatieven of complottheoretici, in plaats van Republikeinen in lijn met zijn populistische retoriek. Hij is enorm enthousiast over het aanvallen van degenen die niet enthousiast zijn over Trump. Het resultaat is dat Trump functioneert als een oppositieleider, die zichzelf en de Republikeinse Partij niet definieert door een reeks beleidsmaatregelen, maar door hun verzet tegen degenen die zich tegen Trump verzetten. Dat betekent, het belangrijkste, links.

De grenzen van No

National Review-oprichter William F. Buckley schreef in de missie van het tijdschrift in 1955 dat het doel van de National Review – en ik zou zeggen conservatisme – is om tegen de geschiedenis in te gaan en Stop te schreeuwen op een moment dat niemand daartoe geneigd is, of om veel geduld te hebben met degenen die er op aandringen. Of, zoals de 18e-eeuwse conservatieve denker Edmund Burke zei het in 1756 ,,De grote fout van onze natuur is niet te weten waar te stoppen. Terwijl progressieven dingen willen doen - vooruitgang boeken, vandaar de term progressief - willen conservatieven de dingen behouden zoals ze zijn, of idealiter zoals ze ooit waren. Als progressieven doeners zijn, willen conservatieven hen ervan weerhouden om te doen.

De GOP is inderdaad een regeringspartij, zei Steven Teles, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Johns Hopkins University en senior fellow bij de marktgerichte denktank Niskanen Center. Maar, zegt hij, het is er een die zich van oudsher heeft gericht op de belangrijkste georganiseerde kiesdistricten - zakelijke conservatieven en sociale conservatieven - niet noodzakelijkerwijs op kiezers uit de arbeidersklasse.

hoe kwamen de cleveland-indianen aan hun naam?

De achterban van de kernactiviteiten wil belastingverlagingen en deregulering, en de Republikeinen hebben in feite belastingverlagingen doorgevoerd en veel administratieve deregulering gedaan, zei Teles. Zowel zakelijke als sociale conservatieven willen grote veranderingen in de rechtbanken, en de Republikeinse Partij is zeer effectief geweest in het daadwerkelijk voordragen van rechters en hen door de Senaat te duwen.

Je houdt misschien niet van die manier van besturen, maar in veel opzichten regeert de Republikeinse Partij nu redelijk effectief, in de zin dat ze de afgelopen decennia gewend is geraakt aan regeren.

Maar deze manier van besturen is niet gebaseerd op het instellen van beleid. Het is gebaseerd op het inperken ervan.

Hoewel conservatieven in de hoogste regionen van de partij de geest van de oppositie zouden kunnen omarmen, deden de Republikeinse kiezers dat niet. Terwijl Republikeinse politici en denktanks de door de overheid verstrekte gezondheidszorg verwierpen, Republikeinse kiezers niet . Volgens Trump-ondersteunende conservatieven besteedden topconservatieve denkers veel energie aan het maken van argumenten voor een vorm van conservatisme die alleen andere topconservatieve denkers aansprak. En voor hen kon alleen Trump het zien.

Het meest verbluffende stuk informatie dat Trump heeft verstrekt, was niet zijn nederlaag van Hillary, een mogelijke eenmalige, zei Andrew Klavan, een conservatieve romanschrijver en podcaster op de conservatieve website Daily Wire. Het was de gemakkelijke nederlaag van Trump van 16 andere Republikeinse kandidaten, variërend van [John] Kasich tot [Sen. Ted] Cruz. Het was duidelijk dat de GOP niet luisterde. Ze dachten echt dat Jeb hem op slot had gedaan.

Tim Carney, een conservatieve schrijver bij de Washington Examiner, was het ermee eens en zei dat Trump zag dat de marktkans in populisme lag, en voegde eraan toe: De blanke kiezer uit de arbeidersklasse was laaghangend fruit in 2016 omdat de Democratische en Republikeinse instellingen hen negeerden.

Die kiezers hebben de overheid nodig om dingen voor hen te doen

Zelfs vóór de pandemie was er relatief weinig steun van de Republikeinse kiezers voor het snijden in de federale uitgaven over gezondheidszorg en onderwijs. Voordat Infrastructure Week een langlopende grap werd, was het een campagnebelofte van Trump, een met een hoge mate van ondersteuning van Republikeinse kiezers. En dat is niet veranderd - volgens Fox News-peilingen eerder deze maand, 57 procent van de Amerikanen wil meer hulp van de federale overheid, niet minder.

Teles vertelde me: Het probleem is dat de werkelijke kiezers van de Republikeinse Partij – en ook degenen die ze willen aantrekken – in de richting van de arbeidersklasse zijn verschoven. En die kiezers hebben de overheid nodig om dingen voor hen te doen. Ze hebben zoiets als een coherent programma nodig om economische groei te stimuleren, ze hebben nieuwe socialezekerheidsstelsels nodig en ze hebben een functionerend volksgezondheidssysteem nodig dat hen in staat stelt om aan het werk te gaan. Dat alles vereist een soort plannings- en implementatiecapaciteit, en een relatie tussen een grote basis van technische expertise en netwerken van ambtenaren binnen de overheid om verandering aan te drijven, die bestaat niet.

RNC interne documenten verkregen door de Washington Examiner en deze week vrijgegeven, tonen aan dat de GOP zich terdege bewust is van de ontevredenheid van haar kiezers. Zoals beschreven door schrijver Joseph Simonson, geven kiezers die in de Rust Belt zijn overgestapt van Obama naar Trump de voorkeur aan sterkere sociale vangnetten en agressieve handel in plaats van typische GOP-orthodoxies zoals lagere belastingtarieven en een eenvoudiger regelgevingsklimaat voor bedrijven. Dat wil niet zeggen dat deze kiezers tegen die dingen zijn, maar de retorische obsessie van GOP-donoren en leden van de partij doet weinig om eenmalige Trump-kiezers op te winden.

Maar Klavan voegde eraan toe dat het specifieke populisme van Trump grotendeels een creatie van anderen was. Trump is een echte politicus. Hij ziet zichzelf als een man die dingen repareert als ze kapot zijn. Dat zei hij ook tijdens het eerste Nationale Gebedsontbijt na zijn verkiezing. Voor zover hij een filosofie heeft, wordt die grotendeels geleverd door waarnemers die zijn instinctieve acties assembleren tot een coherent intellectueel geheel.

Dat coherente intellectuele geheel was echter een projectie . De conservatieve radiopresentator en schrijver Erick Erickson was het met Klavan eens dat het Trump-team had geprobeerd zijn ideeën om te vormen tot een concrete ideologie, maar zei: degenen die hem willen leiden en helpen vormen, kunnen het daar niet mee eens zijn. Hij voegde eraan toe: Het resultaat is een woordsalade-ideologie.

Trump is de nieuwe maatstaf van conservatisme - een conservatisme gebaseerd op niet-links zijn

Geoffrey Kabaservice, directeur politieke studies aan het Niskanen Center, vertelde me dat het waar was dat de GOP in 2016 geen ideeën meer had die dieper gingen dan het zombie-reaganisme plus het licht gekastijde neoconservatisme, en deze leegte leek te zijn opgemerkt door ontevreden Republikeinse kiezers en Donald Trump.

Maar in plaats van zombie-reaganisme te vervangen door een echte populistische inspanning – een echte Infrastructure Week bijvoorbeeld – protesteerde Trump, zelfs met volledige controle over het Congres. Het was te moeilijk om sociaal-conservatieven te krijgen , vrijemarktlibertaire conservatieven, budgethaviken en duiven van het buitenlands beleid aan boord met hetzelfde binnenlands beleid. In plaats daarvan keurde hij een zeer impopulaire belastingverlaging goed en schreeuwde hij naar mensen op Twitter. En in 2020 richt hij zich op huisvrouwen in de voorsteden en een verlaging van de vermogenswinstbelasting zou er waarschijnlijk baat bij hebben de rijkste Amerikanen. Zoals Carney me vertelde, is de verschuiving van het hof maken van ex-fabrieksarbeiders naar het hof maken van huisvrouwen in de voorsteden opmerkelijk, en het is onthullend. Donald Trump is een artiest en een verkoper.

Kabaservice vertelde me dat de populistische boodschap van Trump dat Amerikanen #winnen een soort poging vertegenwoordigt om de impopulariteit van het conservatieve Republikeinse programma te compenseren. Misschien zou zijn waarderingscijfer ruim boven het midden van de jaren '40 zijn gestegen als hij een meer echt populistisch programma had gevolgd.

En in plaats van de intrede van een nieuwe klasse populistische leiders in de Republikeinse Partij aan te kondigen, heeft de overwinning van Trump een groot aantal kandidaten in de GOP geleid die één belangrijk kenmerk delen: ze mogen hem, en dus vindt hij ze leuk – of ze nu wel of niet steunen samenzweringstheorieën die beweren dat acteurs en actrices dat zijn deelnemen aan pedofiele kannibaalrituelen of die waarheidsgetrouwheid bij schietpartijen op school weerspiegelen .

En zo vier jaar later zijn we teruggekeerd naar de Partij van Nee, niet alleen naar het liberale beleid, maar naar het idee van het liberalisme zelf. Donald Trump heeft misschien geen populistisch project gelanceerd, maar nu dient hij een cruciaal doel: een bolwerk tegen links. Anno 2020 is de oppositiepartij niet degene zonder macht, maar degene die haar wanhopig vasthoudt. Zoals Michael Brendan Dougherty schreef deze week in National Review , Het enige [de GOP] kan doen, afgezien van het doorvoeren van belastingverlagingen, is de progressieven de verenigde controle over de regering en het maatschappelijk middenveld beroven.

Een oppositiepartij die het Witte Huis en de Senaat heeft

In plaats van zelf als bron van nieuwe ideeën te dienen, dient Trump nu als een soort dam die het progressivisme tegenhoudt. Zoals Carney me vertelde, resoneert het idee dat 'ze achter ons aan komen, maar Trump zit in de weg' bij de standaardkiezer uit de arbeidersklasse en bij de religieuze conservatief. Is het op de lange termijn verstandig om ons aan zo'n man te hechten? Ik denk het niet. Maar op de korte termijn functioneert hij wel, zoals... Constantijn , als beschermer van een minderheid die door de elites wordt gehaat.

Dit weerspiegelt wat ik hoorde tijdens de afzettingshoorzittingen van sociaal-conservatieven zoals schrijver Rod Dreher:

Het idee dat Trump een bolwerk is tegen de excessen van links, of, zoals Dreher me vertelde, een soort catechon – een kracht die iets veel ergers tegenhoudt, is een algemeen gevoel bij conservatieve kiezers, zo niet onder gekozen leden van de Republikeinse Partij. Hoewel Trump in hun ogen misschien lomp, oneerlijk, zelfs immoreel is en een belemmering voor de groei van de conservatieve beweging, beschouwen ze links als de echte bedreiging, een bedreiging waar alleen Trump tegen opgewassen lijkt te zijn.

En voor veel conservatieven die Trump steunen, is de impuls om namens Trump te vechten tegen zijn critici aan de linkerkant en in de media nauw verbonden met hun eigen gevoel dat zij zelf voortdurend op oneerlijke manieren door diezelfde krachten worden aangevallen.

Zoals de conservatieve schrijver Ben Shapiro me in 2018 vertelde, is het gemakkelijker om als oppositiepartij te dienen dan om een ​​coalitieakkoord te sluiten. Dit is een van de gevaren van een coalitie die is gebouwd op anti-links, hij zei . In tegenstelling tot overeenstemming over de centrale principes, is er nog steeds enorme onenigheid over wat je eigenlijk met de auto doet als je hem eenmaal hebt [gevangen].

In een opiniestuk van de New York Times op 22 augustus, Ross Douthat schreef: dat de toekomst van de GOP er een zou kunnen zijn waarin Republikeinen puur als niet-liberalen bestaan. De les die de Republikeinen uit het Trump-tijdperk kunnen trekken, is dat zolang een groot deel van het land bang is voor een liberalisme dat steeds meer links is, de Republikeinen hun deel van de verkiezingen kunnen winnen alleen door te beloven geen Democraten te zijn, om de liberale hegemonie af te houden 'gewoon door te bestaan.'

Nieuwe peilingen geven aan dat Republikeinse kiezers hetzelfde zouden kunnen voelen: zelfs als Trump wint, moeten zijn inspanningen niet gericht zijn op het bevorderen van conservatisme, maar op het stoppen van democraten.

En TownHall.com-schrijver Kurt Schlichter voerde aan dat kandidaten zoals Laura Loomer hetzelfde zouden kunnen doen, in wezen dat, hoewel Loomer misschien niet ideaal is, ze geen democraat is.

De Trumpificatie van de Republikeinse Partij was niet het omvormen van de Republikeinse Partij tot een populistische outfit. In plaats daarvan was het de omvorming van Trump tot een hoofdrepublikein, iemand die de mooie schippers waardeert boven kiezers uit de arbeidersklasse wier politiek heterodoxer was dan enige waarnemer zich in 2016 realiseerde. Het verlangen naar populisme dat hij waarnam was reëel, maar hij deed het niet. ik geloof er niet in. Zoals een conservatieve expert me vertelde, terwijl hij een vacuüm in het conservatieve denken uitbuitte, is het zo triest dat hij het nooit heeft vervuld of ontwikkeld.


Nieuw doel: 25.000

In het voorjaar lanceerden we een programma waarin we lezers om financiële bijdragen vroegen om Vox voor iedereen gratis te houden, en vorige week hebben we ons ten doel gesteld om 20.000 bijdragers te bereiken. Nou, je hebt ons daar overheen geholpen. Vandaag breiden we dat doel uit naar 25.000. Miljoenen wenden zich elke maand tot Vox om een ​​steeds chaotischer wordende wereld te begrijpen – van wat er gebeurt met de USPS tot de coronaviruscrisis tot wat mogelijk de meest ingrijpende presidentsverkiezingen van ons leven zijn. Zelfs wanneer de economie en de nieuwsadvertentiemarkt zich herstellen, zal uw steun een cruciaal onderdeel zijn van het ondersteunen van ons arbeidsintensieve werk - en om iedereen te helpen een steeds chaotischer wordende wereld te begrijpen. Draag vandaag nog bij vanaf slechts $ 3.