Wat Amy Coney Barrett in het Hooggerechtshof betekent voor abortusrechten

Haar bevestiging zou een stap in de richting van het einde van Roe v. Wade kunnen zijn.

Een vrouw betuigt op 24 september haar steun aan rechter Amy Coney Barrett als mogelijke kandidaat voor het Hooggerechtshof in Jacksonville, Florida.

Paul Hennessy/SOPA Beelden via Getty Images

President Trump heeft herhaaldelijk beloofd om rechters van het Hooggerechtshof te benoemen die zouden omverwerpen Roe v. Wade , de historische beslissing uit 1973 die het recht op abortus in Amerika vestigde. Door gerechtigheid te brengen Amy Coney Barrett op het Hof kwam hij een stap dichter bij dat doel.Barrett, wie was? bevestigd door de Senaat op maandag, kreeg lof van sociaal-conservatieven zowel voor haar religieuze geloof als voor haar strikte interpretatie van de grondwet . Als rechter bij het Seventh US Circuit Court of Appeals in Chicago, heeft conservatieve beslissingen genomen onder meer in zaken met betrekking tot het Tweede Amendement en immigratie. Maar haar opvattingen over abortus kregen bijzondere aandacht tijdens haar bevestigingsproces, gezien de belofte van de president op Roe en het politieke belang van de kwestie in een verkiezingsjaar.

Tijdens haar bevestigingshoorzittingen beantwoordde Barrett niet direct vragen over hoe ze zou beslissen over abortusrechten. Maar ze heeft in het verleden haar persoonlijke mening over de kwestie duidelijk gemaakt door haar naam te ondertekenen met: een krantenadvertentie uit 2006 tegen abortus op verzoek. Ze heeft twee keer gestemd in abortuszaken, beide keren op een manier die gunstig was voor abortusbeperkingen. En terwijl ze zegt dat ze niet gelooft Roe volledig zal worden vernietigd, heeft ze ook duidelijk gemaakt dat ze openstaat voor het terugdraaien van het precedent van het Hooggerechtshof als ze denkt dat een eerdere beslissing in strijd is met de Grondwet.

Misschien krijgt ze binnenkort die kans, met meer dan een dozijn abortusgevallen slechts één stap verwijderd van het Hof. En hoewel niemand zeker weet wat voor soort gerechtigheid ze zou zijn, suggereert haar verleden zeker dat ze een beslissende stem zou kunnen zijn om terug te draaien Roe en het wettelijke recht op abortus in Amerika te elimineren.

Barrett's dossier suggereert dat ze open zou staan ​​voor omverwerping Roe

Op 48-jarige leeftijd heeft Barrett geen lang strafblad, zoals de LA Times opmerkte in 2018 toen ze voor het eerst werd gedreven als vervanger van Justitie Anthony Kennedy. Barrett werd in 2017 bevestigd voor het Seventh Circuit, haar eerste jurylid.

Sindsdien heeft ze in twee abortuszaken gestemd, elke keer op manieren die als vriendelijk voor abortusbeperkingen kunnen worden beschouwd. In een, Box v. Planned Parenthood of Indiana en Kentucky Inc. , stemde het Seventh Circuit voor het blokkeren van een wet in Indiana die ouderlijke kennisgeving vereist voor minderjarigen die abortus willen plegen. Barrett sloot zich aan bij een dissidentie die zei dat de wet van kracht had moeten worden, zoals: ABA Journal-rapporten .

Het tweede geval, Commissaris van het Indiana State Department of Health v. Planned Parenthood of Indiana and Kentucky Inc. , betrof een wet in Indiana die abortussen zou hebben verboden op basis van ras, geslacht of de diagnose van het syndroom van Down, evenals vereisen dat foetale overblijfselen worden begraven of gecremeerd . Een lagere rechtbank vernietigde de wet en de staat Indiana ging alleen in beroep tegen het gedeelte van de foetus.

Een panel van het Seventh Circuit weigerde de zaak te repeteren, maar Barrett sloot zich bij de onenigheid aan en voerde aan dat de zaak moest worden herhaald en bracht mogelijke juridische verdiensten naar voren van het verbod op raciale of geslachtsselectieve abortussen, hoewel dat deel van de wet eigenlijk niet meer aan de orde was. De andersdenkenden noemden de wet een eugeneticastatuut en schreef dat geen van de abortusbeslissingen van het Hof stelt dat staten machteloos zijn om abortussen te voorkomen die zijn ontworpen om het geslacht, ras en andere eigenschappen van kinderen te kiezen.

hoeveel mensen zijn er bij de inauguratie van Trump?

Naast deze stemmen heeft Barrett een aantal openbare verklaringen afgelegd over: Roe en abortus door de jaren heen. Misschien wel het meest opvallende was dat ze in 2006 haar naam tekende op een advertentie van de groep St. Joseph County Right to Life in de South Bend Tribune, een krant uit Indiana. In de advertentie stond dat de ondergetekenden zich verzetten tegen abortus op verzoek en het recht op leven verdedigen, van bevruchting tot natuurlijke dood, meldde de New York Times .

De advertentie heeft tot extra bezorgdheid geleid omdat St. Joseph County Right to Life tegen in-vitrofertilisatie is en heeft verklaard dat het weggooien van ingevroren embryo's die via IVF zijn gegenereerd, strafbaar moet worden gesteld. zoals BuzzFeed News meldde . Als reactie op zorgen over dit standpunt heeft het Witte Huis BuzzFeed op de dag van haar benoeming doorverwezen naar een verklaring van Barrett: Rechters zijn geen beleidsmakers en ze moeten vastberaden zijn in het terzijde schuiven van eventuele beleidsvisies die ze zouden kunnen hebben.

Barrett, een katholiek en lid van de religieuze groep People of Praise , heeft ook gezegd dat ze persoonlijk gelooft dat het leven begint bij de conceptie , en dat Roe veroorzaakte een nationale controverse door de kwestie van abortus op gerechtelijk bevel te beslissen in plaats van het aan de staten over te laten.

Barrett heeft echter ook meerdere keren gezegd dat ze gelooft dat het Hooggerechtshof niet ten val zal komen Roe .

Ik denk niet dat de kern van het geval, Roe's kernhouding dat vrouwen recht hebben op abortus, ik denk niet dat dat zou veranderen, ze zei in een optreden in 2016 op Jacksonville University . Maar ik denk dat de vraag of mensen zeer late abortussen kunnen krijgen, weet je, hoeveel beperkingen kunnen worden opgelegd aan klinieken, ik denk dat dat zal veranderen.

Het idee dat het Hof staten eerder de toegang tot abortus zou laten afschaffen dan om te keren Roe ronduit was jarenlang gebruikelijk onder pleitbezorgers van beide kanten van de abortuskwestie. Inderdaad, conservatieve staatswetgevers hebben jarenlang gewerkt om abortus binnen de perken van Roe , met Louisiana, Texas en andere staten die talloze wetten hebben aangenomen die klinieken in het zuiden en middenwesten sluiten .

Maar nu is de calculus aan het veranderen.

Als Nina Totenberg en Domenico Montanaro noteren bij NPR , Trump heeft al twee conservatieve rechters voor het Hof benoemd, waardoor het aanzienlijk naar rechts is verplaatst. En sommigen geloven dat opperrechter John Roberts meer vatbaar is voor een directe uitdaging om... Roe dan voor het soort incrementele klinische beperkingen die in de recente Juni Medical Services v. Russo , waarin hij stemde om een ​​abortuswet in Louisiana af te schaffen.

En natuurlijk laat de dood van rechter Ginsburg Trump de mogelijkheid om het Hof nog verder naar rechts te trekken. Mocht Barrett zich daarbij aansluiten, dan hebben conservatieve rechters misschien wel de stemmen – en de wil – om direct voor het recht op abortus te gaan. Als ze dat doen, zouden staten abortus volledig kunnen verbieden, in plaats van alleen wetten aan te nemen die de procedure moeilijker te krijgen maken.

Mocht een dergelijke kans zich voordoen, dan heeft Barrett duidelijk gemaakt dat een gerechtelijk precedent voor haar niet per se een obstakel hoeft te zijn. De rechter heeft gezegd dat ze van mening is dat het Hooggerechtshof de verantwoordelijkheid heeft om oude uitspraken waarvan de huidige leden in strijd zijn met de Grondwet, opnieuw te bekijken en mogelijk ongedaan te maken.

Ik ben het meestal eens met degenen die zeggen dat de plicht van een rechter jegens de Grondwet is en dat het dus legitiemer is voor haar om haar beste begrip van de Grondwet af te dwingen dan een precedent waarvan zij denkt dat het er duidelijk mee in strijd is, Barrett schreef in 2013 .

Net als eerdere genomineerden voor het Hooggerechtshof, waaronder Brett Kavanaugh, weigerde Barrett inhoudelijke antwoorden te geven over haar gedachten over Roe tijdens haar bevestigingshoor, argumenteren dat om dit te doen signalen aan rechtzoekenden dat ik op de een of andere manier zou kunnen kantelen in een hangende zaak. Wel gaf ze enkele aanwijzingen.

waarom zijn studenten zo liberaal?

Ze verwees bijvoorbeeld naar een categorie van uitspraken die ze superprecedenten noemde of zaken die zo goed geregeld zijn dat geen enkele politieke actor en geen enkel volk serieus aandringt op hun overruling, zoals CBS News meldde . Die categorie omvatte de gevallen Brown tegen Board of Education , die de segregatie op school tegenging, en Liefdevol v. Virginia , die wetten tegen interraciale huwelijken ongeldig maakte, zei ze - maar niet Roe v. Wade . In het geval van dat besluit zijn de roep om het negeren ervan nooit opgehouden, vertelde Barrett aan de Senaatscommissie voor justitie. Voor velen betekende dat dat ze zag Roe als een beslissing die het huidige Hof zou kunnen herzien - en mogelijk terugdraaien.

Ondanks haar eerdere stemmen en geschriften, weet niemand zeker hoe Barrett zal beslissen in een abortuszaak bij het Hooggerechtshof totdat ze er een mag overwegen. Maar één ding is duidelijk: Barrett heeft geen bijzondere loyaliteit aan Roe tegen Wade, of meer in het algemeen naar het precedent van het Hooggerechtshof. En als ze de kans krijgt om het besluit van 1973 ongedaan te maken, suggereert niets in haar dossier dat ze het niet zal aannemen.