Wat Joe Biden probeerde te zeggen over platenspelers, uitgelegd

Dit moest gaan over voorschoolse en neonatale huisbezoeken.

Biden, op het middelste podium, spreekt met zijn handen omhoog, terwijl Sanders rechts van hem en Warren links naar beneden kijken naar hun podia.

Sen. Bernie Sanders (I-VT), voormalig vice-president Joe Biden en Sen. Elizabeth Warren (D-MA) op het podium tijdens het democratische presidentiële debat in het Health and PE Center van de Texas Southern University op 12 september 2019 in Houston, Texas.

Win McNamee/Getty Images

Gevraagd naar het onderwerp slavernij en herstelbetalingen tijdens het Democratische debat van donderdagavond, gaf voormalig vice-president Joe Biden een antwoord dat veel mensen in verwarring bracht, met name zijn oproep aan ouders om ervoor te zorgen dat je de platenspeler 's nachts aan hebt staan.Een deel van die kritiek is eenvoudig ideologisch – veel progressieven zijn tot een pro-herstelstandpunt gekomen, en Biden niet. Hij heeft een veel traditionelere kijk op uitdagende achterstanden en pleit voor investeringen in het onderwijssysteem.

Maar een deel van de kritiek weerspiegelt oprechte verwarring over een echt verwarrend antwoord. Biden dwaalde af, maar zijn inhoudelijke punten spraken over specifieke elementen van zijn onderwijsprogramma die zijn ontworpen om de effecten van achterstanden waarmee arme kinderen worden geconfronteerd te verminderen. Het is vrij goed ingeburgerd dat kinderen met een laag inkomen start de kleuterschool al achter hun meer welvarende leeftijdsgenoten . Of je nu wel of niet denkt dat deze programma's genoeg doen om de erfenis van anti-zwarte discriminatie aan te pakken, ze zijn een redelijk goed idee. En of je het nu wel of niet eens bent met het brede ideologische wereldbeeld van Biden, hij is gewoon geen erg duidelijke boodschapper.

Wat Joe Biden zei

Bidens antwoord was vanaf het begin ongemakkelijk omdat de vraag hem in een lastige positie bracht. Herstelbetalingen zijn een in zwang geraakte positie geworden voor progressieven en sommige 2020-democraten hebben het idee omarmd , maar het blijft erg impopulair bij het electoraat in het algemeen.

Biden heeft zich gedurende zijn hele carrière tegen herstelbetalingen verzet, en een deel van zijn verkiezingspraatje is dat hij zich afwendt van nieuwe impopulaire linkse ideeën. Maar de meeste Afro-Amerikanen ondersteunen het idee , en het Biden-kiesdistrict telt veel zwarte kiezers. Dus in plaats van het herstelconcept te vernietigen, he gedraaid om te praten over educatieve mogelijkheden , waarvan het testen van berichten door een progressieve politieke groep een zeer motiverende kwestie is gebleken voor veel zwarte kiezers.

Dit is een inherent moeilijke spil om uit te voeren, en Biden heeft het niet gracieus uitgevoerd. Hij erkende snel dat structureel racisme iets is, maar zei toen dat we het over onderwijs moesten hebben en schetste zijn voorstel om de federale uitgaven voor titel I-scholen met hoge armoede te verhogen.

Nou, ze hebben te maken met de - kijk, er is institutionele segregatie in dit land. Vanaf het moment dat ik erbij betrokken raakte, ben ik daarmee aan de slag gegaan. Redlining banken, ervoor zorgen dat we in een positie zijn waar - kijk, je praat over onderwijs. Ik stel voor dat we de zeer arme scholen nemen, de hoeveelheid geld die we uitgeven verdrievoudigen van $ 15 tot $ 45 miljard per jaar. Geef elke leraar een verhoging naar het niveau van $ 60.000.

Dat was onhandig, maar het is de context die je moet begrijpen voor de rest van de pitch, dat gaat allemaal over het onderwijsplan van Biden . Naast het verhogen van de lerarensalarissen, wil Biden het aantal beschikbare sociale diensten op scholen vergroten om leraren in de klas te helpen - iets wat lerarenvakbonden lang hebben aangeprezen als het echte antwoord op het aanpakken van de problemen van scholen met hoge armoede. En Biden wil een universeel voorschools programma met een echte educatieve nadruk, die hij onderscheidt van een louter kinderopvangprogramma.

Ten tweede: zorg ervoor dat we de leraren inschakelen om de problemen van thuis op te lossen. De problemen die van huis komen, we hebben tegenwoordig één schoolpsycholoog voor elke 1500 kinderen in Amerika. Het is gek. De leraren zijn - ik ben getrouwd met een leraar, mijn overleden vrouw is een leraar. Ze hebben alle problemen op hun pad. Zorg ervoor dat er bij elk kind inderdaad 3, 4 en 5 jarigen naar school gaan. Geen kinderopvang, school.

Last but not least, noemt Biden een huisbezoekprogramma dat is gestart onder de Affordable Care Act en dat zijn onderwijsplatform moet worden uitgebreid. De manier waarop dit beleid wordt beschreven in het officiële plan van Biden, is dat specialisten op het gebied van gezondheid en ontwikkeling van kinderen consistente, geplande bezoeken afleggen om ouders door de kritieke vroege fase van het ouderschap te helpen. Gezinnen kunnen coaching krijgen over preventieve gezondheid en prenatale praktijken, leren hoe ze voor hun baby's moeten zorgen en over belangrijke mijlpalen en gedragingen in de ontwikkeling van het kind, ondersteuning krijgen bij borstvoeding, verbinding maken met werk en kinderopvang, en algemene ondersteuning krijgen bij het navigeren door de vaak stressvolle vroege stadia van het ouderschap.

Het commentaar van de platenspeler in het debat maakte deel uit van een enigszins verminkte versie van dat voorstel, verpulverd met een verwijzing naar omstreden onderzoek naar de zogenaamde woordkloof.

Maatschappelijk werkers helpen ouders om te gaan met de opvoeding van hun kinderen. Het is niet dat ze niet willen helpen, ze weten niet wat ze op de radio moeten spelen, zorg ervoor dat de televisie - excuseer me, zorg ervoor dat je de platenspeler 's nachts aan hebt, de - zorg ervoor dat kinderen woorden horen, een kind dat van een zeer arme school komt - een zeer arme achtergrond zal tegen de tijd dat we daar aankomen 4 miljoen woorden minder horen.

Dit feitje van 4 miljoen woorden werd jarenlang op grote schaal verspreid, maar het is helemaal niet duidelijk dat het echt waar is . Wat vrij duidelijk lijkt, is dat de huisbezoekprogramma's die Biden aanhaalde, effectief zijn in het helpen van gezinnen en kinderen en dat het uitbreiden van de financiering voor hen een goede manier zou kunnen zijn om kansarme kinderen te helpen.

Huisbezoekprogramma's helpen — bescheiden

Het initiatief voor huisbezoeken was toevallig een van de kenmerkende elementen van het streven van de regering-Obama naar empirisch onderbouwd beleid, dus zijn ze onderworpen aan ongewoon rigoureuze niveaus van programma-evaluatie.

hoe ziet een scheet er van binnen uit?

Het resultaat, zoals samengevat door Child Trends, is dat de evidence-based huisbezoekprogramma's die de federale overheid financiert een positieve impact hebben.

Onderzoek naar modellen voor jonge kinderen heeft effecten aangetoond voor kinderen en gezinnen bij verschillende uitkomsten gebieden . Er zijn veel verschillende modellen voor huisbezoek, voor kinderen van verschillende leeftijden of voor verschillende doelgroepen resultaten (bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, kindermishandeling, werk, enz.). Sommige modellen richten zich op slechts één uitkomst, terwijl andere proberen een breed scala aan uitkomsten te verbeteren. Het verbeteren van veel uitkomsten versus één is niet per se beter of slechter, in termen van effectiviteit. De meeste evidence-based modellen voor huisbezoeken (d.w.z. die met bewijs van effectiviteit) zijn gunstig effecten over de ontwikkeling van het kind, de schoolbereidheid en positieve, ondersteunende opvoedingspraktijken. Evidence-based huisbezoekmodellen hebben positieve langetermijneffecten op kinderen laten zien op de lange termijn, via meer school gereedheid , verminderd kind mishandeling , en verminderde levenslange arrestaties en overtuigingen . Evidence-based huisbezoekprogramma's laten ook positieve effecten zien voor gezinnen, zoals meer ouderlijk inkomen en verhoogde percentages ouders die in leven zijn samen .

Het slechte nieuws over huisbezoeken, zoals Heather Sandstrom schrijft voor Gezondheidszaken , is dat de effectgroottes in de meeste gevallen over het algemeen klein zijn. Een mogelijke reden hiervoor, zoals beschreven in de officiële Ministerie van Volksgezondheid en Human Services evaluatie is dat programmanaleving in de praktijk een beetje uitdagend bleek te zijn.

Gezinnen in MIHOPE namen gemiddeld acht maanden deel aan huisbezoeken, wat minder is dan verwacht door de vier evidence-based modellen in het onderzoek, rapporteren ze, en meer kansarme gezinnen deden doorgaans korter mee dan andere gezinnen.

Met andere woorden, gezinnen hadden de neiging om eerder uit het programma te stappen dan werd verwacht, en de meest kansarme gezinnen waren het meest geneigd om vroegtijdig uit het programma te stappen. Zelfs een goed programma zal een beperkte effectiviteit hebben als mensen - vooral de mensen die het het meest waarschijnlijk nodig hebben - het niet volledig gebruiken.

Als Biden een keiharde beleidsknul was geweest, zou hij hebben gezegd dat de evaluaties van dit programma redelijk goed zijn, maar hun bruikbaarheid wordt beperkt door naleving, en daarom wil hij er meer middelen in steken om te proberen zowel de diepte en breedte van hun bereik. Maar hij is Biden, dus in plaats daarvan verwees hij naar een verouderd en vaag gerelateerd stuk onderzoek.

Joe Biden is wie we dachten dat hij was

Het antwoord van Biden bracht op Twitter woedende beschuldigingen naar voren van progressieve schrijvers die lang voor het debat van donderdagavond zijn ideeën of beleidsagenda niet leuk vonden.

De aanklagers hebben geen ongelijk. Biden is een ietwat ouderwetse melioristische liberaal die niet gelooft in herstelbetalingen of in het herzien van de basisstructuur van de Amerikaanse economie. In plaats daarvan is hij van mening dat mensen met een hoog inkomen iets hogere belastingen zouden moeten betalen en dat die hogere belastingen iets meer genereuze openbare diensten zouden moeten financieren - vooral openbare diensten die gericht zijn op de meest behoeftigen. Dit is een ander idee dan de meer uitgebreide sociaaldemocratische agenda van senator Bernie Sanders of senator Elizabeth Warren, en ook een ander idee dan de expliciete focus op racistisch onrecht dat steeds populairder is geworden links in de afgelopen jaren.

Tegelijkertijd heeft Biden geen ongelijk dat deze formule degene is die Bill Clinton en Barack Obama naar de overwinning hebben gereden. Door het te omarmen, is hij de erfgenaam van Obama's ideologische erfenis. En dit was, voor Obama, in ieder geval gedeeltelijk een verkiezingsargument in Biden-stijl.

Zoals hij Ta-Nehisi Coates vertelde in een interview in 2016 , Ik heb veel meer vertrouwen in mijn vermogen, of het vermogen van een president of een leider, om het Amerikaanse volk te mobiliseren rond een meerjarige investering van miljarden dollars om elk kind in armoede in dit land te helpen dan in het kunnen mobiliseren van het land rond het verstrekken van een uitkering die specifiek is voor Afro-Amerikanen als gevolg van slavernij en Jim Crow.

Dit is de realiteit waardoor Biden aan de leiding stond van de voorverkiezingen van 2016. Het is niet alleen een warme, vage nagloeiing van de Obama-jaren, het is het feit dat Biden het ideologisch met Obama eens was op een manier die zijn critici meestal niet zijn.

Tegelijkertijd is er een duidelijke betekenis waarin Biden geen Obama is. Zijn antwoord was veel minder welsprekend dan het antwoord van Obama. Hij is zijn hele carrière een legendarische blunder-machine geweest, en op 76-jarige leeftijd komt zijn neiging om wat hij zegt te verdraaien voor bij sommige mensen als buitengewoon alarmerend.

Hij is ook duidelijk meer een ouderwetse relationele politicus die achterover slaat dan een op details georiënteerde beleidsknul. Hij weet in grote lijnen waar hij aan toe is, maar hij is niet bereid om je hoofdstuk en vers te geven over wat het programma precies is of hoe het werkt. Sprekend over zijn idee om meer sociale steun in scholen te brengen, verwijst hij naar de persoonlijke ervaring van zijn vrouwen als leraren, maar gebruikt hij niet de jargonterm omhullende diensten die in beleidskringen wordt gebruikt om dit idee te beschrijven.

Maar verre van een doordringend onthullend moment over Biden, onderstreept het incident in wezen gewoon wat duidelijk is over Biden: hij is oud, hij heeft nooit bekend gestaan ​​om precies spreken, en hij is politiek gematigder dan de andere topkandidaten in het veld.


Luisteren naar Vandaag uitgelegd

Nadat Tara Golshan van Vox het derde democratische debat heeft besproken, legt Matthew Yglesias van Vox uit hoe Joe Biden wint, zelfs als hij verliest.

Op zoek naar een snelle manier om de eindeloze nieuwscyclus bij te houden? Gastheer Sean Rameswaram leidt je aan het eind van elke dag door de belangrijkste verhalen.

Abonneer op Apple-podcasts , Spotify , Deze R gips , of waar u ook naar podcasts luistert.